2014-12-18 06:00

2015-01-20 23:11

Orolig omvärld ökar försvarsviljan

KARLSTAD: Stort söktryck till Värmlands Hemvärnsbataljon

Det handlar inte längre om några grönklädda gubbar som försvarar en bro i hemkommunen. Numera deltar hemvärnet till och med i ubåtsjakt. Oro i omvärlden och inhemska naturkatastrofer gör att fler än på länge söker sig till hemvärnet i Värmland.

Hittills i år är det ett 70-tal kvinnor och män i åldrarna 20 till 40 år som lämnat in intresseanmälningar. Värmlandsbataljonen har plats för 591 soldater.

– Det är en anstormning. Tidigare år har det handlat om drygt 40 ansökningar. Vi har svårt att ta hand om alla som hör av sig, säger major Henrik Larsson som tillträder som bataljonschef vid årsskiftet.

Aggressivt i Östersjön

Överstelöjtnant Bengt Fransson, utbildningsansvarig och chef för Örebro-Värmlandsgruppen, ser en koppling till världsläget.

– Försvarsmaktens verksamhet diskuteras mer beroende på det som händer i närområdet, med ett aggressivare uppträdande i Östersjön. Då vill folk bidra.

Även skogsbranden i Västmanland och sensommarens översvämningar i Kristinehamn har spelat in. I bägge fallen gjorde hemvärnet viktiga insatser.

Utanför länsgränsen

Söktrycket sammanfaller med den pågående moderniseringen (se faktaruta). Värmlands hemvärnsbataljon är numera en viktig del av försvarsmakten och ska med två dygns varsel kunna sättas in i bevakningsuppgifter och strider även långt utanför länsgränsen.

– Det betyder att vi till exempel kan få uppdrag i Göteborgs- eller Stockholmstrakten, säger Bengt Fransson.

En nyhet är att hemvärnsutbildning för Örebro-Värmlandsgruppen flyttas från Örebro till Villingsberg öster om Karlskoga under 2016. Flyttningen finns med på den åtgärdslista som ÖB Sverker Göransson överlämnade till politikerna tidigare i veckan.

– Vi kommer närmare Karlstad. Det blir nästan som ett miniregemente i och med att vi får permanent utbildning på Villingsbergs skjutfält.

Grundutbildning

Där ska även tre månader lång militär grundutbildning bedrivas. Något som alla blivande hemvärnssoldater måste ha för att kunna antas till bataljonen.

Nye bataljonschefen Henrik Larsson har ett 13 år långt förflutet inom försvaret. Han har jobbat både på I2 i Karlstad och A9 i Kristinehamn. Men när verksamheten 2005 flyttades till Boden valde han och familjen att stanna i Värmland. I dag finns han på enheten för samverkan och ledning vid MSB i Karlstad.

– Jag är glad att ha fått förtroendet att leda Värmlands hemvärnsbataljon. Det ger mig möjlighet att använda mina militära kunskaper för att utveckla förbandet. Jag ser fram emot att delta i den försvarsplanering som blir en allt viktigare del av hemvärnets verksamhet, säger han.

Under våren 2015 håller hemvärnet en krigsförbandsövning på Hagfors flygplats. Där ska soldaterna övas på uppgifter som kan bli aktuella vid en nationell kris.


Fotnot: I samband med presskonferensen på onsdagen anlände ett exemplar av Stridsvagnen Centurion till brigadmuseet i Karlstad. Typen togs fram i England i slutet av andra världskriget och har sedan använts i många krig. I Sverige tjänstgjorde den i olika versioner mellan åren 1953 och 2000.

Hittills i år är det ett 70-tal kvinnor och män i åldrarna 20 till 40 år som lämnat in intresseanmälningar. Värmlandsbataljonen har plats för 591 soldater.

– Det är en anstormning. Tidigare år har det handlat om drygt 40 ansökningar. Vi har svårt att ta hand om alla som hör av sig, säger major Henrik Larsson som tillträder som bataljonschef vid årsskiftet.

Aggressivt i Östersjön

Överstelöjtnant Bengt Fransson, utbildningsansvarig och chef för Örebro-Värmlandsgruppen, ser en koppling till världsläget.

– Försvarsmaktens verksamhet diskuteras mer beroende på det som händer i närområdet, med ett aggressivare uppträdande i Östersjön. Då vill folk bidra.

Även skogsbranden i Västmanland och sensommarens översvämningar i Kristinehamn har spelat in. I bägge fallen gjorde hemvärnet viktiga insatser.

Utanför länsgränsen

Söktrycket sammanfaller med den pågående moderniseringen (se faktaruta). Värmlands hemvärnsbataljon är numera en viktig del av försvarsmakten och ska med två dygns varsel kunna sättas in i bevakningsuppgifter och strider även långt utanför länsgränsen.

– Det betyder att vi till exempel kan få uppdrag i Göteborgs- eller Stockholmstrakten, säger Bengt Fransson.

En nyhet är att hemvärnsutbildning för Örebro-Värmlandsgruppen flyttas från Örebro till Villingsberg öster om Karlskoga under 2016. Flyttningen finns med på den åtgärdslista som ÖB Sverker Göransson överlämnade till politikerna tidigare i veckan.

– Vi kommer närmare Karlstad. Det blir nästan som ett miniregemente i och med att vi får permanent utbildning på Villingsbergs skjutfält.

Grundutbildning

Där ska även tre månader lång militär grundutbildning bedrivas. Något som alla blivande hemvärnssoldater måste ha för att kunna antas till bataljonen.

Nye bataljonschefen Henrik Larsson har ett 13 år långt förflutet inom försvaret. Han har jobbat både på I2 i Karlstad och A9 i Kristinehamn. Men när verksamheten 2005 flyttades till Boden valde han och familjen att stanna i Värmland. I dag finns han på enheten för samverkan och ledning vid MSB i Karlstad.

– Jag är glad att ha fått förtroendet att leda Värmlands hemvärnsbataljon. Det ger mig möjlighet att använda mina militära kunskaper för att utveckla förbandet. Jag ser fram emot att delta i den försvarsplanering som blir en allt viktigare del av hemvärnets verksamhet, säger han.

Under våren 2015 håller hemvärnet en krigsförbandsövning på Hagfors flygplats. Där ska soldaterna övas på uppgifter som kan bli aktuella vid en nationell kris.


Fotnot: I samband med presskonferensen på onsdagen anlände ett exemplar av Stridsvagnen Centurion till brigadmuseet i Karlstad. Typen togs fram i England i slutet av andra världskriget och har sedan använts i många krig. I Sverige tjänstgjorde den i olika versioner mellan åren 1953 och 2000.

Hemvärnet

Hemvärnets uppgift är både att stötta samhället i fredstid och att slåss med vapenmakt om det skulle bli krig.

Organisationen håller på att moderniseras, medelåldern sjunker och nya förband utbildas för mer krävande uppgifter. Bevakningskompanier är förband som verkar lokalt, medan insatskompanier är taktiskt rörliga förband. Underrättelsekompanier hämtar information genom spaning och ytövervakning. De understöds av hemvärnets flyggrupper. Bataljoner med marina uppgifter finns längs kusterna.

I fredstid kan hemvärnet sättas in vid naturkatastrofer, skogsbränder, pandemier och i letandet efter försvunna personer.

Totalt omfattar hemvärnet cirka 22 000 män och kvinnor, plus 26 Hemvärnsmusikkårer. Den som vill gå med måste ha eller få militär grundutbildning.

Källa: Försvarsmakten