2014-12-18 06:00

2015-01-20 23:11

Om Dagerman, Hassen Khemiri och vallmofält

TIDSKRIFT

I det etthundratrettiofjärde numret av tidskriften Balder skriver redaktören Mats Ahlberg: "November är rätt tid att se närmare på vardagen...".

Detsamma kan sägas om december och om årets övriga månader. Ett skäl för att se närmare på vardagen är att vi kanske hittar ett nytt sätt att vara i vardagen. Och i världen.

Det nya numret av Balder (4 nummer per år, e-post: red@baldersforlag.se) har detta som utgångspunkt, detta att se och tänka på andra sätt.

Balder är en av Sveriges finaste kulturtidskrifter. Den är fint redigerad, av konstnären Anders Weidar, och Christer Jonson står bakom Balders grafiska layoutmall. Ett förlag i Delsbo ger ut tidskriften. Balder har ett väl sammansatt redaktionsråd. Möjligen är Balder också en hotad kulturtidskrift eftersom den ges ut med stöd från Statens Kulturråd som får pengar i budgeten. Och budgetpengar till kulturtidskrifter ska ju skäras ner, något som rimligen innebär vissa tidskrifters nedläggning.

Det senaste numret av Balder finns det ett antal texter av och om Stig Dagerman, bland andra Dagermans novell ”En mindre tragedi” och Per Wästbergs ”Till Stig Dagermans minne”. Anders Ryman texter och fotografier finns samlade i avsnittet ”Romska Röster”, och Ellinor Andersson skriver om ”Ungefär lika”, Johan Hassen Khemiris pjäs på Dramaten i Stockholm.

I slutet av detta nummer av Balder finns den 16 rader långa dikt som egentligen i sig motiverar ett tidskriftsköp: Nina Södergrens dikt om en vitskäggig Monet, vallmofält och en pinscher med spetsiga öron:

”En gammal kalkvit landsväg mellan vallmofälten./

Som en mittbena mellan flammande/

horisonter. Här tar sommarens längtan eld.”

Detsamma kan sägas om december och om årets övriga månader. Ett skäl för att se närmare på vardagen är att vi kanske hittar ett nytt sätt att vara i vardagen. Och i världen.

Det nya numret av Balder (4 nummer per år, e-post: red@baldersforlag.se) har detta som utgångspunkt, detta att se och tänka på andra sätt.

Balder är en av Sveriges finaste kulturtidskrifter. Den är fint redigerad, av konstnären Anders Weidar, och Christer Jonson står bakom Balders grafiska layoutmall. Ett förlag i Delsbo ger ut tidskriften. Balder har ett väl sammansatt redaktionsråd. Möjligen är Balder också en hotad kulturtidskrift eftersom den ges ut med stöd från Statens Kulturråd som får pengar i budgeten. Och budgetpengar till kulturtidskrifter ska ju skäras ner, något som rimligen innebär vissa tidskrifters nedläggning.

Det senaste numret av Balder finns det ett antal texter av och om Stig Dagerman, bland andra Dagermans novell ”En mindre tragedi” och Per Wästbergs ”Till Stig Dagermans minne”. Anders Ryman texter och fotografier finns samlade i avsnittet ”Romska Röster”, och Ellinor Andersson skriver om ”Ungefär lika”, Johan Hassen Khemiris pjäs på Dramaten i Stockholm.

I slutet av detta nummer av Balder finns den 16 rader långa dikt som egentligen i sig motiverar ett tidskriftsköp: Nina Södergrens dikt om en vitskäggig Monet, vallmofält och en pinscher med spetsiga öron:

”En gammal kalkvit landsväg mellan vallmofälten./

Som en mittbena mellan flammande/

horisonter. Här tar sommarens längtan eld.”