2014-12-17 06:00

2015-01-20 23:11

Lagstiftningen är bristfällig

TRAFIK: Det är inte bara att hålla sig till vänster som fotgängare

Jag vill kommentera Lars-Åke Anderssons insändare i NWT 12/12 med uppmaning till fotgängare att gå till vänster på gångbanor. Med hänvisning till vad Trafikförordningen säger i denna sak vill jag framhålla följande:

Varken gång- eller cykelbana definieras som körbana. Bestämmelsen om att gå på vänster sida gäller enbart körbana, eller egentligen körfält, alltså inte gång- eller cykelbana.

Enligt Trafikverket finns det inga generella regler om vilken sida du som gående ska använda på en gångbana, en gångväg eller en kombinerad gång- och cykelväg. Men lokalt kan det finnas föreskrifter om detta, och då finns det vägmärken som visar vilka regler som gäller.

Beträffande exempelvis cykelbana framgår detta: ”Finns cykelbana, ska cyklister använda den i stället för körfält.” Här markeras alltså tydligt att cykelbana inte är körbana (körfält). Det enda som Trafikverket generellt trycker på är att man ska visa hänsyn.

Vad Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, rekommenderar är en sak, men det är ju inte NTF som skriver lagarna. Om du själv skulle orsaka en olycka, så hjälper det knappast att hänvisa endast denna rekommendation som ett argument för att du har gjort rätt.

Själv tycker jag att det är stor skam att vi inte har klara och tydliga lagar på detta område, men så länge vi inte har det bör man nog vara mer ödmjuk i sina rekommendationer än att hänvisa till Trafikförordningen på ett felaktigt sätt.


Jan Räntilä

Jag vill kommentera Lars-Åke Anderssons insändare i NWT 12/12 med uppmaning till fotgängare att gå till vänster på gångbanor. Med hänvisning till vad Trafikförordningen säger i denna sak vill jag framhålla följande:

Varken gång- eller cykelbana definieras som körbana. Bestämmelsen om att gå på vänster sida gäller enbart körbana, eller egentligen körfält, alltså inte gång- eller cykelbana.

Enligt Trafikverket finns det inga generella regler om vilken sida du som gående ska använda på en gångbana, en gångväg eller en kombinerad gång- och cykelväg. Men lokalt kan det finnas föreskrifter om detta, och då finns det vägmärken som visar vilka regler som gäller.

Beträffande exempelvis cykelbana framgår detta: ”Finns cykelbana, ska cyklister använda den i stället för körfält.” Här markeras alltså tydligt att cykelbana inte är körbana (körfält). Det enda som Trafikverket generellt trycker på är att man ska visa hänsyn.

Vad Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, rekommenderar är en sak, men det är ju inte NTF som skriver lagarna. Om du själv skulle orsaka en olycka, så hjälper det knappast att hänvisa endast denna rekommendation som ett argument för att du har gjort rätt.

Själv tycker jag att det är stor skam att vi inte har klara och tydliga lagar på detta område, men så länge vi inte har det bör man nog vara mer ödmjuk i sina rekommendationer än att hänvisa till Trafikförordningen på ett felaktigt sätt.


Jan Räntilä