2014-12-17 17:03

2015-01-20 23:11

Hemvärnet på väg till Villingsberg

KARLSKOGA: Försvaret vill flytta hemvärnets Örebro-Värmlandsgrupp från Vivalla till skjutfältet

Försvaret vill att 14 anställda som utbildar hemvärnets Örebro-Värmlandsgrupp flyttar till Villingsberg. För Ulf Hane som är chef för Villingsbergs skjutfält är förslaget ett viktigt steg i ambitionen att utöka verksamheten.

Den verksamhet som föreslås flytta finns i dag i Vivalla i Örebro och tillhör Livregementet. Uppgiften är att utbilda och träna hemvärnets Örebro-Värmlandsgrupp och skälet till flytten är de inte längre får plats i nuvarande lokaler.

Att valet faller på Villingsberg beror givetvis på att det tillhör Försvarsmakten men också för att stora delar av utbildningen sker här.

Slipper åka

– Vivalla är väl inte bästa stället att utbilda soldater på men vi har en bra kontorsmiljö där. Personligen tycker jag att vi har haft bra förutsättningar i Örebro men vi ska jobba fram bra lösningar här i Villingsberg också, säger Bengt Fransson som är chef för Örebro-Värmlandsgruppen.

Lennart Pettersson som utbildningsofficer och en av de 14 som ska jobba här, menar att det kommer att bli smidigare.

– 80 procent av övningarna sker här i Villingsberg så vi slipper åka så mycket, säger Pettersson.

Ulf Hane som har i uppdrag att få verksamheten på skjutfältet att öka är givetvis positiv.

Fler anställda

– Skaraborgs regemente har arbetat för att det här ska bli av. Efter flytten blir det 30-35 anställda här och vi ska utöka ännu mer. Ambitionen till 2020 är 100 anställda i Villingsberg. Infrastrukturen finns redan här med matsalar och allt annat, säger Hane.

För att det ska fungera krävs dock att även det omgivande samhället gör sin del. Den indragna busshållplatsen i Villingsberg är ett exempel på saker som gör det svårare för skjutfältet att expandera vidare.

– Det är dags att Karlskoga kommun får upp ögonen för det vi gör här i Villingsberg, säger Hane.

Bengt Fransson pekar också på att hemvärnet spelar en allt viktigare roll i försvaret. Armén består i dag till 46 procent av hemvärnet som tränas kontinuerligt för att klara en stridssituation.

– Allt vi gör nu är frivilligt, det är ju ingen som kallas in längre, och det är en stor utmaning för oss. Det enda sättet är att vi erbjuder en bra verksamhet, säger Fransson.

Eftersom flytten sker över kommungränsen kan inte Försvarsmakten fatta beslutet själv så förslaget är överlämnat till regeringen för politisk behandling. Själva flytten kan ske tidigast sommaren 2016.

Den verksamhet som föreslås flytta finns i dag i Vivalla i Örebro och tillhör Livregementet. Uppgiften är att utbilda och träna hemvärnets Örebro-Värmlandsgrupp och skälet till flytten är de inte längre får plats i nuvarande lokaler.

Att valet faller på Villingsberg beror givetvis på att det tillhör Försvarsmakten men också för att stora delar av utbildningen sker här.

Slipper åka

– Vivalla är väl inte bästa stället att utbilda soldater på men vi har en bra kontorsmiljö där. Personligen tycker jag att vi har haft bra förutsättningar i Örebro men vi ska jobba fram bra lösningar här i Villingsberg också, säger Bengt Fransson som är chef för Örebro-Värmlandsgruppen.

Lennart Pettersson som utbildningsofficer och en av de 14 som ska jobba här, menar att det kommer att bli smidigare.

– 80 procent av övningarna sker här i Villingsberg så vi slipper åka så mycket, säger Pettersson.

Ulf Hane som har i uppdrag att få verksamheten på skjutfältet att öka är givetvis positiv.

Fler anställda

– Skaraborgs regemente har arbetat för att det här ska bli av. Efter flytten blir det 30-35 anställda här och vi ska utöka ännu mer. Ambitionen till 2020 är 100 anställda i Villingsberg. Infrastrukturen finns redan här med matsalar och allt annat, säger Hane.

För att det ska fungera krävs dock att även det omgivande samhället gör sin del. Den indragna busshållplatsen i Villingsberg är ett exempel på saker som gör det svårare för skjutfältet att expandera vidare.

– Det är dags att Karlskoga kommun får upp ögonen för det vi gör här i Villingsberg, säger Hane.

Bengt Fransson pekar också på att hemvärnet spelar en allt viktigare roll i försvaret. Armén består i dag till 46 procent av hemvärnet som tränas kontinuerligt för att klara en stridssituation.

– Allt vi gör nu är frivilligt, det är ju ingen som kallas in längre, och det är en stor utmaning för oss. Det enda sättet är att vi erbjuder en bra verksamhet, säger Fransson.

Eftersom flytten sker över kommungränsen kan inte Försvarsmakten fatta beslutet själv så förslaget är överlämnat till regeringen för politisk behandling. Själva flytten kan ske tidigast sommaren 2016.