2014-12-16 06:00

2015-01-20 23:10

Många har problem med spriten

DEBATT: Arbetsgivare

En mer restriktiv syn på alkohol på jobbet under december skulle inte enbart leda till trevligare julfester, det skulle troligtvis även leda till en bättre arbetsmiljö och högre produktivitet i framtiden, skriver Sven Andréasson, Peter Friberg och Magnus Jägerskog.

Så här i mitten av december arrangerar många företag julfester, julbord och glögg-mingel för sina anställda. Enligt en Sifo-undersökning som IQ nyligen genomfört svarar 45 procent i Sverige att de upplever att det finns en förväntan att dricka alkohol i samband med julfesten på jobbet. Att många svenskar känner sig pressade att dricka alkohol på jobbets julfest är ett underbetyg och en tydlig signal om att synen på alkohol och jobbet måste förändras.

Tidningen Kollega lät Novus genomföra en undersökning (december 2012) bland över 1000 medlemmar i Unionen där det framkom att: Fyra av tio har sett sin chef berusad på en julfest; 10 procent har någon gång valt att inte delta på julfesten på grund av att chef eller kollegor dricker alkohol. Som arbetsgivare och chef borde det vara självklart att alla anställda ska känna sig inkluderade i samband med julfester och julbord även om personen i fråga, av någon anledning, valt att inte dricka alkohol eller inte vill dricka så mycket.

I vårdsituationer ser vi ofta konsekvenserna av en alltför tillåtande syn på alkohol. Mycket drickande på kort tid, ofta kring de stora helgerna och semestrar, kan för många trigga igång ett allvarligt problemdrickande. Förutom de i många fall allvarliga sociala konsekvenserna av alkohol orsakar den en stor belastning för hälso- och sjukvården. Under 2013 vände, efter flera års nedgång, alkoholkonsumtionen åter uppåt i Sverige.

Vi vill inte se liknande utveckling i Sverige som i England, där en färsk rapport i medicintidskriften The Lancet visar på en kraftig ökning av alkoholrelaterade skador under senare år; 1 miljon sjukhusinläggningar och en kostnad för Englands hälso- och sjukvård som uppgår till cirka 35 miljarder kronor, relaterade till problem med alkohol. Vi måste använda alla tänkbara sätt, i alla tänkbara sammanhang, för att minimera alkoholens skadeverkningar.

En mer restriktiv syn på alkohol på jobbet under december skulle inte enbart leda till trevligare julfester, det skulle troligtvis även leda till en bättre arbetsmiljö och högre produktivitet i framtiden.

För dig som är chef har vi tre tips att tänka på så här under december:

• Se till att ditt julbord, julfest eller glögg-mingel är attraktivt även för de som, av någon anledning, valt att inte dricka alkohol.

• Som chef är du en förebild. Därför är det viktigt vilka signaler du själv sänder när det kommer till alkohol. Sätt standarden för alkoholkonsumtion på en måttlig nivå. Det du gör och säger påverkar dina anställda.

• Ge inte bort alkohol. Det finns helt enkelt mycket bättre presenter.

Så för en trevligare julfest, en friskare personal, en ökad produktivitet, mindre negativa sociala konsekvenser och lägre kostnader för samhället - håll igen lite på alkoholen under december.

Sven Andréasson

Professor i socialmedicin och beroendeläkare

Peter Friberg

Professor i klinisk fysiologi och före detta ordförande i Svenska Läkaresällskapet

Magnus Jägerskog

Vd, IQ

Så här i mitten av december arrangerar många företag julfester, julbord och glögg-mingel för sina anställda. Enligt en Sifo-undersökning som IQ nyligen genomfört svarar 45 procent i Sverige att de upplever att det finns en förväntan att dricka alkohol i samband med julfesten på jobbet. Att många svenskar känner sig pressade att dricka alkohol på jobbets julfest är ett underbetyg och en tydlig signal om att synen på alkohol och jobbet måste förändras.

Tidningen Kollega lät Novus genomföra en undersökning (december 2012) bland över 1000 medlemmar i Unionen där det framkom att: Fyra av tio har sett sin chef berusad på en julfest; 10 procent har någon gång valt att inte delta på julfesten på grund av att chef eller kollegor dricker alkohol. Som arbetsgivare och chef borde det vara självklart att alla anställda ska känna sig inkluderade i samband med julfester och julbord även om personen i fråga, av någon anledning, valt att inte dricka alkohol eller inte vill dricka så mycket.

I vårdsituationer ser vi ofta konsekvenserna av en alltför tillåtande syn på alkohol. Mycket drickande på kort tid, ofta kring de stora helgerna och semestrar, kan för många trigga igång ett allvarligt problemdrickande. Förutom de i många fall allvarliga sociala konsekvenserna av alkohol orsakar den en stor belastning för hälso- och sjukvården. Under 2013 vände, efter flera års nedgång, alkoholkonsumtionen åter uppåt i Sverige.

Vi vill inte se liknande utveckling i Sverige som i England, där en färsk rapport i medicintidskriften The Lancet visar på en kraftig ökning av alkoholrelaterade skador under senare år; 1 miljon sjukhusinläggningar och en kostnad för Englands hälso- och sjukvård som uppgår till cirka 35 miljarder kronor, relaterade till problem med alkohol. Vi måste använda alla tänkbara sätt, i alla tänkbara sammanhang, för att minimera alkoholens skadeverkningar.

En mer restriktiv syn på alkohol på jobbet under december skulle inte enbart leda till trevligare julfester, det skulle troligtvis även leda till en bättre arbetsmiljö och högre produktivitet i framtiden.

För dig som är chef har vi tre tips att tänka på så här under december:

• Se till att ditt julbord, julfest eller glögg-mingel är attraktivt även för de som, av någon anledning, valt att inte dricka alkohol.

• Som chef är du en förebild. Därför är det viktigt vilka signaler du själv sänder när det kommer till alkohol. Sätt standarden för alkoholkonsumtion på en måttlig nivå. Det du gör och säger påverkar dina anställda.

• Ge inte bort alkohol. Det finns helt enkelt mycket bättre presenter.

Så för en trevligare julfest, en friskare personal, en ökad produktivitet, mindre negativa sociala konsekvenser och lägre kostnader för samhället - håll igen lite på alkoholen under december.

Sven Andréasson

Professor i socialmedicin och beroendeläkare

Peter Friberg

Professor i klinisk fysiologi och före detta ordförande i Svenska Läkaresällskapet

Magnus Jägerskog

Vd, IQ