2014-12-16 06:00

2015-01-20 22:44

Alliansen bör registreras

POLITIK

Alliansen är inget parti. Inte ännu, men kan bli. Alla fyra M, Fp, C och Kd gör nu PR för Alliansen och ger sken av att det är ett parti. Alliansens budget, rösta på Alliansen, Alliansen är bästa valet.

Men antingen får de sluta med Alliansen och låta varje parti ta eget ansvar för sina idéer. Eller avregistrera M, Fp, C och KD som partier och inregistrera Alliansen som ett nytt parti i god tid före omvalet i mars 2015. Nu består partiet Alliansen av fyra partier, vart och ett får partistöd. Inte okej!

Här behöver Riksdagens ordningsmän ingripa och påpeka det olagliga i att göra PR för Alliansen som ett parti och förelägga inblandade partier att inte bryta mot lagen.


Sund etik

Alliansen är inget parti. Inte ännu, men kan bli. Alla fyra M, Fp, C och Kd gör nu PR för Alliansen och ger sken av att det är ett parti. Alliansens budget, rösta på Alliansen, Alliansen är bästa valet.

Men antingen får de sluta med Alliansen och låta varje parti ta eget ansvar för sina idéer. Eller avregistrera M, Fp, C och KD som partier och inregistrera Alliansen som ett nytt parti i god tid före omvalet i mars 2015. Nu består partiet Alliansen av fyra partier, vart och ett får partistöd. Inte okej!

Här behöver Riksdagens ordningsmän ingripa och påpeka det olagliga i att göra PR för Alliansen som ett parti och förelägga inblandade partier att inte bryta mot lagen.


Sund etik