2014-12-15 06:00

2015-01-20 23:10

Svårt möta lärarskrisen

UTBILDNING: Degerfors kommun är dåligt rustad

4 av 10 kommuner kommer att ha svårt att möta den lärarbrist vi står inför, då de saknar en rekryteringsstrategi för att locka lärare till yrket. Degerfors kommun är tyvärr en av dem. Nu krävs det att våra politiker visar hur kommunen ska rustas för att kunna anställa lärare. En ny undersökning från Lärarförbundet, ställd till alla ordföranden i landets kommunstyrelser i somras, visar att 4 av 10 kommuner saknar en strategi för att rekrytera lärare i framtiden. Av 193 svarande kommuner säger 43 att de inte har någon strategi, och 44 att de inte vet. Degerfors kommun är tyvärr en av de kommuner som inte har en strategi.

Lärarbristen är redan kännbar i många kommuner. Vi vet att stora pensionsavgångar är att vänta inom lärarkåren. I 38 procent av de kommuner som varken har eller vet om de har en rekryteringsstrategi, väntas fler än 3 av 10 lärare gå i pension inom tio år.

Därför är det viktigare än någonsin att vi har unga lärare som står redo och rustade att arbeta vidare inom skolan. Men när vi frågar lärare under 40 år om de tror att de kommer att arbeta kvar i yrket fram till pensionen, svarar nästan hälften nej. Detta är ett faktum som naturligtvis förvärrar lärarbristen, och är en tydlig varningssignal till skolornas huvudmän.

Lärarna som inte tror att de kommer att jobba kvar i yrket till pensionen har också svarat på vad som skulle kunna få dem att ändå stanna kvar. Den absolut viktigaste faktorn är högre lön, följt av mer tid att planera och förbereda undervisningen, bättre psykosocial arbetsmiljö, färre administrativa uppgifter samt mindre elevgrupper. Här har politikerna fem centrala punkter till den rekryteringsstrategi som kommunen saknar.

Nu krävs det att våra politiker visar hur Degerfors kommun ska rustas för att kunna behålla och anställa lärare i framtiden, så att vi kan säkerställa att alla barn i Degerfors får möta lärare som vill och kan ge dem en bra utbildning. Att satsa på lärarna är att satsa på eleverna, skolan och hela samhället.

Ulf Werner

Ordförande Lärarförbundet T4 Degerfors

4 av 10 kommuner kommer att ha svårt att möta den lärarbrist vi står inför, då de saknar en rekryteringsstrategi för att locka lärare till yrket. Degerfors kommun är tyvärr en av dem. Nu krävs det att våra politiker visar hur kommunen ska rustas för att kunna anställa lärare. En ny undersökning från Lärarförbundet, ställd till alla ordföranden i landets kommunstyrelser i somras, visar att 4 av 10 kommuner saknar en strategi för att rekrytera lärare i framtiden. Av 193 svarande kommuner säger 43 att de inte har någon strategi, och 44 att de inte vet. Degerfors kommun är tyvärr en av de kommuner som inte har en strategi.

Lärarbristen är redan kännbar i många kommuner. Vi vet att stora pensionsavgångar är att vänta inom lärarkåren. I 38 procent av de kommuner som varken har eller vet om de har en rekryteringsstrategi, väntas fler än 3 av 10 lärare gå i pension inom tio år.

Därför är det viktigare än någonsin att vi har unga lärare som står redo och rustade att arbeta vidare inom skolan. Men när vi frågar lärare under 40 år om de tror att de kommer att arbeta kvar i yrket fram till pensionen, svarar nästan hälften nej. Detta är ett faktum som naturligtvis förvärrar lärarbristen, och är en tydlig varningssignal till skolornas huvudmän.

Lärarna som inte tror att de kommer att jobba kvar i yrket till pensionen har också svarat på vad som skulle kunna få dem att ändå stanna kvar. Den absolut viktigaste faktorn är högre lön, följt av mer tid att planera och förbereda undervisningen, bättre psykosocial arbetsmiljö, färre administrativa uppgifter samt mindre elevgrupper. Här har politikerna fem centrala punkter till den rekryteringsstrategi som kommunen saknar.

Nu krävs det att våra politiker visar hur Degerfors kommun ska rustas för att kunna behålla och anställa lärare i framtiden, så att vi kan säkerställa att alla barn i Degerfors får möta lärare som vill och kan ge dem en bra utbildning. Att satsa på lärarna är att satsa på eleverna, skolan och hela samhället.

Ulf Werner

Ordförande Lärarförbundet T4 Degerfors