2014-12-15 22:45

2015-01-20 23:10

Sunne och Värmland redo för etableringar

SUNNE: Fast track-projektet avslutas

Det blev lite grus i maskineriet för EU-projektet Fast track när Climate arena började gå på tomgång.
Med facit i hand är projektledaren ändå nöjd:
– Det finns ett genuint intresse för etableringar och näringslivsarbete i länet, säger Per Branzén.

På måndagen höll EU-projektet Fast track slutkonferens på hotell Frykenstrand i Sunne, med nästan 100 anmälda deltagare, varav en tredjedel från näringslivet.

Totalt 9,5 miljoner kronor har lagts på projektet, som primärt skulle stödja en etablering av Climate arena - den världsunika biltestanläggningen som eventuellt byggs 2018/2019.

– Climate arena är den viktigaste satsningen i Värmland någonsin, säger Catarina Segersten Larsson (M), Region Värmland.

”Lagt en god grund”

Fast track skulle utöver Climate arena stödja andra former av utveckling.

– Arbetet med etableringen av Climate arena har på grund av yttre omständigheter förskjutits på framtiden vilket belastar Fast tracks genomförande i stort. Det har menligt inverkat på hela projektet. Men projektet har lagt en god grund när det gäller att locka etableringar till Sunne och Värmland, säger Peter Albinson, rådgivare på revisions- och konsultföretaget PwC, som har utvärderat Fast track.

Av utvärderingsrapporten framgår att Fast track har uppnått 158 av 164 mätbara mål. Till exempel har det gjorts en konsekvensanalys samt en utredning gällande infrastruktur och transport, direkt kopplade till Climate arena. Det har genomförts studiebesök runt om i Sverige och Tyskland. Varför valde Facebook att etablera sig i just Luleå, till exempel? Och hur ser fordonssektorn och infrastruktursatsningarna ut i München och Stuttgart? Dessa frågor har ingått i omvärldsspaningen.

– Livskvalitet är en avgörande faktor för var en etablering sker, det har andra projekt visat, säger Peter Albinson.

Olika föreläsare har kommit till Sunne. 113 personer deltog totalt vid sex olika seminarier om värdskap och utveckling. Mötesplatsen Idéum på yrkeshögskolan Broby grafiska i Sunne har byggts om och fått ny teknik.

Företagsskola

Kommunens webbsida har utvecklats för att locka företag och nya människor att etablera sig i Sunne.

– En oväntad effekt var att vi startade företagsskola för syriska flyktingar. Tio av dem blev kvar i Sunne och några håller på med IT-företag, säger Per Branzén.

Huvudsakligen har två mål i EU-projektet inte uppnåtts. 30 nya arbetstillfällen har inte skapats. Etableringen av ett regionalt nätverk för stora etableringar och evenemang i länet har uteblivit.

Nationalekonomen Stefan Fölster från Reforminstitutet, som också föreläste på Frykenstrand, menar att Sunne ska satsa större krut på verkstadsindustrin.

– Sunne måste bli en innovationspunkt. Det finns många nya produkter som väntas på att tas fram och säljas, säger han.

Har skattebetalarna fått valuta för pengarna som lagts på Fast track?

– De här subventionerna brukar inte ge så mycket resultat, säger Stefan Fölster.

På måndagen höll EU-projektet Fast track slutkonferens på hotell Frykenstrand i Sunne, med nästan 100 anmälda deltagare, varav en tredjedel från näringslivet.

Totalt 9,5 miljoner kronor har lagts på projektet, som primärt skulle stödja en etablering av Climate arena - den världsunika biltestanläggningen som eventuellt byggs 2018/2019.

– Climate arena är den viktigaste satsningen i Värmland någonsin, säger Catarina Segersten Larsson (M), Region Värmland.

”Lagt en god grund”

Fast track skulle utöver Climate arena stödja andra former av utveckling.

– Arbetet med etableringen av Climate arena har på grund av yttre omständigheter förskjutits på framtiden vilket belastar Fast tracks genomförande i stort. Det har menligt inverkat på hela projektet. Men projektet har lagt en god grund när det gäller att locka etableringar till Sunne och Värmland, säger Peter Albinson, rådgivare på revisions- och konsultföretaget PwC, som har utvärderat Fast track.

Av utvärderingsrapporten framgår att Fast track har uppnått 158 av 164 mätbara mål. Till exempel har det gjorts en konsekvensanalys samt en utredning gällande infrastruktur och transport, direkt kopplade till Climate arena. Det har genomförts studiebesök runt om i Sverige och Tyskland. Varför valde Facebook att etablera sig i just Luleå, till exempel? Och hur ser fordonssektorn och infrastruktursatsningarna ut i München och Stuttgart? Dessa frågor har ingått i omvärldsspaningen.

– Livskvalitet är en avgörande faktor för var en etablering sker, det har andra projekt visat, säger Peter Albinson.

Olika föreläsare har kommit till Sunne. 113 personer deltog totalt vid sex olika seminarier om värdskap och utveckling. Mötesplatsen Idéum på yrkeshögskolan Broby grafiska i Sunne har byggts om och fått ny teknik.

Företagsskola

Kommunens webbsida har utvecklats för att locka företag och nya människor att etablera sig i Sunne.

– En oväntad effekt var att vi startade företagsskola för syriska flyktingar. Tio av dem blev kvar i Sunne och några håller på med IT-företag, säger Per Branzén.

Huvudsakligen har två mål i EU-projektet inte uppnåtts. 30 nya arbetstillfällen har inte skapats. Etableringen av ett regionalt nätverk för stora etableringar och evenemang i länet har uteblivit.

Nationalekonomen Stefan Fölster från Reforminstitutet, som också föreläste på Frykenstrand, menar att Sunne ska satsa större krut på verkstadsindustrin.

– Sunne måste bli en innovationspunkt. Det finns många nya produkter som väntas på att tas fram och säljas, säger han.

Har skattebetalarna fått valuta för pengarna som lagts på Fast track?

– De här subventionerna brukar inte ge så mycket resultat, säger Stefan Fölster.

Fast Track

Fast Track är ett tvåårigt EU-projekt som avslutas vid årsskiftet. Ett huvudmål har varit att det ska vara enkelt och attraktivt för företag att etablera sig i Sunne och Värmland.

Totalbudget: 9,5 miljoner kronor. Tillväxtverket bidrog med 4,75 mkr, Region Värmland 2 mkr, Sunne kommun 2,65 mkr, Karlstads kommun 60 000 kronor samt Arvika kommun 40 000 kronor.

Antal deltagande företag: 199

Antal deltagare vid möten och seminarier: 2005

Källa: Fast Track