2014-12-15 06:00

2015-01-20 23:10

Och stenarna talade

TYSKLAND: Ett land för de historieintresserade

Tiga som muren heter det. Men både murar och stenar kan tala.

Vi gick runt i Sassnitz, det gamla färjeläget på ön Rügen. Jag la märke till en sten med inskription, det stod Lenin på den. Fann det anmärkningsvärt då man har avlägsnat många minnesmärken från DDR-tiden. Tyskland är värt att uppleva för den historieintresserade. Om man vet var man ska leta kan man finna spår av skedet både här och där. Ofta i stenens form, det är mera beständigt än mycket annat. Där örlog och eldstorm dragit fram finns ändå spillrorna kvar.

Med tysk hjälp till Ryssland

Det var en något överraskad Lenin som fick höra att revolutionen brutit ut i Ryssland i februari 1917 och att tsaren störtats. Han bodde då med sin hustru Nadja i Schweiz efter många år som revolutionär i Ryssland. Han ville då återvända till Ryssland för att ta del i revolutionen, vilken uppstod spontant och där Lenins bolsjeviker kommit i skymundan. Det låg i Tysklands intresse under det pågående kriget att destabilisera Ryssland, därför fick han tillstånd och ekonomisk hjälp att resa genom Tyskland och vidare norrut. Han åkte med färjan från Sassnitz till Trelleborg och vidare till Stockholm. Vid varuhuset PUB köpte han en kostym.

Med tåget fortsatte resan via Haparanda, genom Finland till Petrograd. Bolsjevikernas propaganda i tidningen Pravda, bekostad med tyska pengar, fick stor spridning. Lenin kunde leda en väpnad revolt mot den provisoriska regeringen, slöt fred med Tyskland och upprättade Sovjetstaten. Möjligen var det en del människor i Tyskland drygt tjugo år senare som fick anledning att ångra att man bidragit till detta.

Skulle bli världens största

Zeppelinfeld sydost om Nürnberg hade fått sitt namn efter att greve Zeppelin landade där med ett av de första luftskeppen 1909. Därefter byggdes en stor sportarena på platsen. Från 1927 kom anläggningen i bruk av nazistpartiet. Ett bärande inslag i nazismens ideologi var massmöten och parader. Med marscherande SA-enheter genom städerna utmanade man politiska motståndare under det oroliga tjugotalet. När man konsoliderat diktaturen ville man visa upp den nya statens styrka och enighet på motsvarande sätt vid Rikspartidagarna i Nürnberg efter 1933. Kostnaderna för utbyggnad spelade ingen roll alls, och planerna, vilka utarbetades av arkitekten Albert Speer svällde efterhand över alla storhetsvansinniga proportioner. Vid Rikspartidagarna fram till 1938 iscensattes enorma parader med hundratusentals deltagare och åskådare. Ytterligare stadion och arenor uppfördes, men arbetet avbröts vid krigsutbrottet 1939. En aldrig färdigbyggd kongresshall med plats för 50 000 människor påbörjades.

Från massmöte till rockkonsert

Ett av byggnadsverken som färdigställdes och delvis står kvar är Zeppelintribunen. På den öppna platsen där nazisternas organisationer stod uppställda, stor som 12 fotbollsplaner, spelas idag just fotboll. Framför tribunen där Hitler höll tal kör man dragrace. Platsen används även till rockfestivaler. En av de mer minnesvärda händelserna vid Zeppelintribunen i modern tid är när Bob Dylan 1978 inför 80 000 åhörare sjöng bland annat Masters of War. Stadion på området är hemmarena för fotbollsklubben 1.FC Nürnberg. Platsen samlar ännu stora människomassor, men med sina hjärtan fyllda av ett helt annat budskap än det ursprungliga.

Kalla krigets fokus

För 25 år sedan revs Berlinmuren. För 50 år sedan byggdes den. I efterkrigstidens sargade Tyskland, kluvet i två delar vilka tillhörde två emot varandra stående stormaktsblock och samhällssystem. Muren klöv en storstad, klöv släkter, familjer, syskonpar, människors hjärtan. En symbol för den bisarra kalla krigsepoken. Att muren är borta kan ses som en symbol för dagens Europa. En bit av den finns kvar i närheten av Checkpoint Charlie, Berlins famösa kontrollplats för de som fick resa igenom. En del stenar kan stå kvar, så att vi inte glömmer. De som styr vår värld i dag borde göra en resa och tala med lite stenar. Och noga lyssna.

Vi gick runt i Sassnitz, det gamla färjeläget på ön Rügen. Jag la märke till en sten med inskription, det stod Lenin på den. Fann det anmärkningsvärt då man har avlägsnat många minnesmärken från DDR-tiden. Tyskland är värt att uppleva för den historieintresserade. Om man vet var man ska leta kan man finna spår av skedet både här och där. Ofta i stenens form, det är mera beständigt än mycket annat. Där örlog och eldstorm dragit fram finns ändå spillrorna kvar.

Med tysk hjälp till Ryssland

Det var en något överraskad Lenin som fick höra att revolutionen brutit ut i Ryssland i februari 1917 och att tsaren störtats. Han bodde då med sin hustru Nadja i Schweiz efter många år som revolutionär i Ryssland. Han ville då återvända till Ryssland för att ta del i revolutionen, vilken uppstod spontant och där Lenins bolsjeviker kommit i skymundan. Det låg i Tysklands intresse under det pågående kriget att destabilisera Ryssland, därför fick han tillstånd och ekonomisk hjälp att resa genom Tyskland och vidare norrut. Han åkte med färjan från Sassnitz till Trelleborg och vidare till Stockholm. Vid varuhuset PUB köpte han en kostym.

Med tåget fortsatte resan via Haparanda, genom Finland till Petrograd. Bolsjevikernas propaganda i tidningen Pravda, bekostad med tyska pengar, fick stor spridning. Lenin kunde leda en väpnad revolt mot den provisoriska regeringen, slöt fred med Tyskland och upprättade Sovjetstaten. Möjligen var det en del människor i Tyskland drygt tjugo år senare som fick anledning att ångra att man bidragit till detta.

Skulle bli världens största

Zeppelinfeld sydost om Nürnberg hade fått sitt namn efter att greve Zeppelin landade där med ett av de första luftskeppen 1909. Därefter byggdes en stor sportarena på platsen. Från 1927 kom anläggningen i bruk av nazistpartiet. Ett bärande inslag i nazismens ideologi var massmöten och parader. Med marscherande SA-enheter genom städerna utmanade man politiska motståndare under det oroliga tjugotalet. När man konsoliderat diktaturen ville man visa upp den nya statens styrka och enighet på motsvarande sätt vid Rikspartidagarna i Nürnberg efter 1933. Kostnaderna för utbyggnad spelade ingen roll alls, och planerna, vilka utarbetades av arkitekten Albert Speer svällde efterhand över alla storhetsvansinniga proportioner. Vid Rikspartidagarna fram till 1938 iscensattes enorma parader med hundratusentals deltagare och åskådare. Ytterligare stadion och arenor uppfördes, men arbetet avbröts vid krigsutbrottet 1939. En aldrig färdigbyggd kongresshall med plats för 50 000 människor påbörjades.

Från massmöte till rockkonsert

Ett av byggnadsverken som färdigställdes och delvis står kvar är Zeppelintribunen. På den öppna platsen där nazisternas organisationer stod uppställda, stor som 12 fotbollsplaner, spelas idag just fotboll. Framför tribunen där Hitler höll tal kör man dragrace. Platsen används även till rockfestivaler. En av de mer minnesvärda händelserna vid Zeppelintribunen i modern tid är när Bob Dylan 1978 inför 80 000 åhörare sjöng bland annat Masters of War. Stadion på området är hemmarena för fotbollsklubben 1.FC Nürnberg. Platsen samlar ännu stora människomassor, men med sina hjärtan fyllda av ett helt annat budskap än det ursprungliga.

Kalla krigets fokus

För 25 år sedan revs Berlinmuren. För 50 år sedan byggdes den. I efterkrigstidens sargade Tyskland, kluvet i två delar vilka tillhörde två emot varandra stående stormaktsblock och samhällssystem. Muren klöv en storstad, klöv släkter, familjer, syskonpar, människors hjärtan. En symbol för den bisarra kalla krigsepoken. Att muren är borta kan ses som en symbol för dagens Europa. En bit av den finns kvar i närheten av Checkpoint Charlie, Berlins famösa kontrollplats för de som fick resa igenom. En del stenar kan stå kvar, så att vi inte glömmer. De som styr vår värld i dag borde göra en resa och tala med lite stenar. Och noga lyssna.

  • Lars-Eric Sundin