2014-12-15 14:45

2015-01-20 22:44

Ny polisanmälan mot kommunen

EDA

Turerna kring felbyggda husen på Minkgatan i Charlottenberg går vidare.

Nu har paret Ervik återigen polisanmält Eda kommun för grovt tjänstefel. Bakgrunden är att parets hus, liksom ytterligare ett hus på samma gata, visade sig vara mycket felbyggda.

Samtidigt pågår ett tvistemål mot Eda kommun som handlar om skadeståndsanspråken för de drabbade paren.

Den nya polisanmälan grundar sig i en intervju som kommunens advokat gjorde med SVT:s Värmlandsnytt, efter muntliga förhandlingar i tingsrätten.

Enligt polisanmälan medger advokaten i intervjun att kommunen släppte på kontrollen i samband med byggandet av parens hus. De drabbade paren anser att uttalandet visar att kommunen har gjort ett gravt fel i sin myndighetsutövning och därmed brutit mot grundlagen.

Polisanmälan hade på måndagen ännu inte gått vidare till åklagare.

Nu har paret Ervik återigen polisanmält Eda kommun för grovt tjänstefel. Bakgrunden är att parets hus, liksom ytterligare ett hus på samma gata, visade sig vara mycket felbyggda.

Samtidigt pågår ett tvistemål mot Eda kommun som handlar om skadeståndsanspråken för de drabbade paren.

Den nya polisanmälan grundar sig i en intervju som kommunens advokat gjorde med SVT:s Värmlandsnytt, efter muntliga förhandlingar i tingsrätten.

Enligt polisanmälan medger advokaten i intervjun att kommunen släppte på kontrollen i samband med byggandet av parens hus. De drabbade paren anser att uttalandet visar att kommunen har gjort ett gravt fel i sin myndighetsutövning och därmed brutit mot grundlagen.

Polisanmälan hade på måndagen ännu inte gått vidare till åklagare.