2014-12-14 12:01

2015-01-20 23:10

Elin blev Bengtsfors Lucia

LUCIA

Elin Johannesson blev årets Lucia i Bengtsfors.

Det hela kungjordes av Bengtsfors kulturchef, tillika chef för kulturskolan, Roland Jernberg i samband med konserter och kröning i Bengtsfors kyrka under lördagskvällen. Kyrkoherde Anders Evert inledde med att hälsa välkommen till den fullsatta kyrkan, där det gavs två tillfällen att se lucia och höra körer.

Lucia och hennes sex tärnor medverkade vid två konserter ledda av Pernilla Bogö Bryntesson och med inslag av bland annat Kulturskolans samt Stenebyskolans solister och kör, Dag Bjaaland, Katja Rasila, Johan Bryntesson, Dilba Fredriksson, Erik Rydén, Pontus Lindhe Ohlsson, Stina Blidstam med flera.

Arrangemanget och kröningen har i år fått delvis nya rutiner. Involverade är Bengtsfors Centrumförening och Dalslänningen samt Svenska Kyrkan och de musikaliska inslagen från de nämnda skolorna.

Det hela kungjordes av Bengtsfors kulturchef, tillika chef för kulturskolan, Roland Jernberg i samband med konserter och kröning i Bengtsfors kyrka under lördagskvällen. Kyrkoherde Anders Evert inledde med att hälsa välkommen till den fullsatta kyrkan, där det gavs två tillfällen att se lucia och höra körer.

Lucia och hennes sex tärnor medverkade vid två konserter ledda av Pernilla Bogö Bryntesson och med inslag av bland annat Kulturskolans samt Stenebyskolans solister och kör, Dag Bjaaland, Katja Rasila, Johan Bryntesson, Dilba Fredriksson, Erik Rydén, Pontus Lindhe Ohlsson, Stina Blidstam med flera.

Arrangemanget och kröningen har i år fått delvis nya rutiner. Involverade är Bengtsfors Centrumförening och Dalslänningen samt Svenska Kyrkan och de musikaliska inslagen från de nämnda skolorna.