2014-12-13 06:00

2015-01-20 23:10

Sjukfrånvaron ökar kraftigt

KARLSKOGA: Steg med 72 procent i Karlskoga

I landet ökar sjukfrånvaron, så även i Karlskoga. I oktobermånad var sjukpenningtalet i kommunen 12,0 dagar per person och år. Det är en ökning med 72 procent på fyra år. Detta visar siffror från Försäkringskassan, som TCO, Tjänstmännens Centralorganisation sammanställt.

– Åtgärder måste nu sättas in för att möta den växande sjukfrånvaron i Karlskoga och övriga landet. Stressen i arbetslivet är en del av orsaken och den är värst i kvinnodominerade yrken, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark, i ett pressmeddelande.

Sjukdagarna ökar bland både män och kvinnor, men det är kvinnornas sjukdagar som ökar mest på de flesta håll i landet.

Psykisk ohälsa

15,8 dagar var sjukpenningtalet bland kvinnor i oktobermånad, i Karlskoga. Det är siffror som motsvarar den tid kvinnorna i kommunen i genomsnitt är hemma med sjukpenning under ett år. För männen är siffran 8,5 dagar per år.

Psykisk ohälsa består den större andelen av sjukfrånvaron av, enligt statistiken från Försäkringskassan.

– Många av de yrkesgrupper som är värst utsatta för stressen har ytterst politiker som arbetsgivare. Politikerna måste gå från vackra ord till handling och se till att professionerna får förutsättningar att utföra sitt jobb utan risk för hälsan, säger Nordmark.

– Åtgärder måste nu sättas in för att möta den växande sjukfrånvaron i Karlskoga och övriga landet. Stressen i arbetslivet är en del av orsaken och den är värst i kvinnodominerade yrken, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark, i ett pressmeddelande.

Sjukdagarna ökar bland både män och kvinnor, men det är kvinnornas sjukdagar som ökar mest på de flesta håll i landet.

Psykisk ohälsa

15,8 dagar var sjukpenningtalet bland kvinnor i oktobermånad, i Karlskoga. Det är siffror som motsvarar den tid kvinnorna i kommunen i genomsnitt är hemma med sjukpenning under ett år. För männen är siffran 8,5 dagar per år.

Psykisk ohälsa består den större andelen av sjukfrånvaron av, enligt statistiken från Försäkringskassan.

– Många av de yrkesgrupper som är värst utsatta för stressen har ytterst politiker som arbetsgivare. Politikerna måste gå från vackra ord till handling och se till att professionerna får förutsättningar att utföra sitt jobb utan risk för hälsan, säger Nordmark.

  • Fredrik Narvelid