2014-12-13 06:00

2015-01-20 23:10

Inte hälsofarligt att använda mobilen

FORSKNING: Strålsäkerhetsmyndigheten:

Det är inte farligt att använda mobilen, åtminstone inte hur strålskyddssynpunkt.
– Befintlig forskning tyder inte på några betydande hälsorisker, säger Torsten Augustsson.

Han är utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten, vars vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält i våras presenterade en sammanställning av nära 200 vetenskapliga studier i ämnet.

Ett område som granskats är cancerstatistik från flera länder. Sammanställningen visar att det vetenskapliga stödet för att mobiltelefonen skulle orsaka cancer blir allt svagare.

– Många människor har använt mobiltelefon i minst femton års tid. Det som kan konstateras är att om det finns någon risk för att drabbas av sjukdomar som tar kortare tid än femton år att utveckla, kopplat till radiovågor från mobilen, är risken liten, säger Torsten Augustsson.

– Däremot är det vetenskapliga underlaget svagare när det gäller sjukdomar som tar mer än femton år att utveckla, det samma gäller risker kopplade till barn eftersom de inte använt mobiltelefon så länge. Tillgänglig forskning tyder dock inte på några förhöjda risker vare sig långsiktigt eller för barn.

Möjligen cancerframkallande

Men forskningen har inte alltid varit entydig i frågan. 2011 klassificerade WHO:s cancerforskningsorgan IARC radiofrekventa fält från mobiltelefoner som möjligen cancerframkallande, vilket är den svagaste misstankegraden.

– Misstankarna var svaga då, 2011, och är ännu svagare nu. Men mot bakgrund av den sammanvägda forskningsbild som finns kvarstår Strålsäkerhetsmyndighetens tidigare försiktighetsrekommendation.

Vad innebär er rekommendation?

– Det handlar om att undvika onödig exponering: att använda handsfree eller mobilens högtalarfunktion. Man kan också hålla ut mobilen en bit från kroppen. Detta minskar radiovågsexponeringen betydligt, säger Torsten Augustsson.

Syftet med rekommendationerna är främst att begränsa huvudets exponering.

Lagförslag i Frankrike

I Frankrike kom tidigare i år ett lagförslag om att förbjuda trådlös uppkoppling på förskolor för barn under tre år. Alla trådlösa nätverk i skolor upp till årskurs 6 ska också enligt lagförslaget stängas av då de inte aktivt används i undervisningen

Hur upplever du debatten kring strålning från mobiltelefoner?

– Så vitt vi vet är uppfattningen kring riskerna från motsvarigheter till Strålsäkerhetsmyndigheten i andra länder liknande vår egen, undantaget är Ryssland, säger Torsten Augustsson.

– Ibland dyker det upp en del diskussioner och förslag på politisk nivå. Strålsäkerhetsmyndigheten gör dock bedömningar enbart utifrån vetenskapliga fakta, vi beaktar i första hand ställningstagande från vårt eget vetenskapliga råd men också andra länders expertråd samt ställningstagande från exempelvis WHO.

Han är utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten, vars vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält i våras presenterade en sammanställning av nära 200 vetenskapliga studier i ämnet.

Ett område som granskats är cancerstatistik från flera länder. Sammanställningen visar att det vetenskapliga stödet för att mobiltelefonen skulle orsaka cancer blir allt svagare.

– Många människor har använt mobiltelefon i minst femton års tid. Det som kan konstateras är att om det finns någon risk för att drabbas av sjukdomar som tar kortare tid än femton år att utveckla, kopplat till radiovågor från mobilen, är risken liten, säger Torsten Augustsson.

– Däremot är det vetenskapliga underlaget svagare när det gäller sjukdomar som tar mer än femton år att utveckla, det samma gäller risker kopplade till barn eftersom de inte använt mobiltelefon så länge. Tillgänglig forskning tyder dock inte på några förhöjda risker vare sig långsiktigt eller för barn.

Möjligen cancerframkallande

Men forskningen har inte alltid varit entydig i frågan. 2011 klassificerade WHO:s cancerforskningsorgan IARC radiofrekventa fält från mobiltelefoner som möjligen cancerframkallande, vilket är den svagaste misstankegraden.

– Misstankarna var svaga då, 2011, och är ännu svagare nu. Men mot bakgrund av den sammanvägda forskningsbild som finns kvarstår Strålsäkerhetsmyndighetens tidigare försiktighetsrekommendation.

Vad innebär er rekommendation?

– Det handlar om att undvika onödig exponering: att använda handsfree eller mobilens högtalarfunktion. Man kan också hålla ut mobilen en bit från kroppen. Detta minskar radiovågsexponeringen betydligt, säger Torsten Augustsson.

Syftet med rekommendationerna är främst att begränsa huvudets exponering.

Lagförslag i Frankrike

I Frankrike kom tidigare i år ett lagförslag om att förbjuda trådlös uppkoppling på förskolor för barn under tre år. Alla trådlösa nätverk i skolor upp till årskurs 6 ska också enligt lagförslaget stängas av då de inte aktivt används i undervisningen

Hur upplever du debatten kring strålning från mobiltelefoner?

– Så vitt vi vet är uppfattningen kring riskerna från motsvarigheter till Strålsäkerhetsmyndigheten i andra länder liknande vår egen, undantaget är Ryssland, säger Torsten Augustsson.

– Ibland dyker det upp en del diskussioner och förslag på politisk nivå. Strålsäkerhetsmyndigheten gör dock bedömningar enbart utifrån vetenskapliga fakta, vi beaktar i första hand ställningstagande från vårt eget vetenskapliga råd men också andra länders expertråd samt ställningstagande från exempelvis WHO.

Så skyddar du dig mot mobilstrålning

Här är Strålsäkerhetsmyndighetens tips för att undvika nödig radiovågsexponering:

• Använd handsfree eller högtalarfunktionen när du pratar i mobilen.

• Håll ut telefonen från kroppen under samtal.

• Rekommendationen är generell, men riktar sig främst till barn eftersom det fortfarande finns få studier avseende barn och långsiktiga hälsorisker.

• Tillgänglig forskning tyder dock inte på några förhöjda risker för barn.

Källa: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se