2014-12-12 06:00

2015-01-20 23:09

Rejäl ökning av andelen förstagångsväljare i Bengtsfors

BENGTSFORS: Från 64 till 73 procent

Det blev en rejäl ökning av andelen förstagångsväljare i Bengtsfors 2014 jämfört med 2010.

2010 var det 64 procent av förstagångsväljarna som valde att rösta. Under höstens val steg andelen till 73 procent.

En del i detta antas bero på kommunens projekt med valinformatörer som infördes efter en motion från Jan-Olof Ternstedt (V).

Ternstedt menade att kommunen borde utbilda vallotsar som verkade för att ökat intresset och kunskaperna om valen till EU-parlamentet, kommun, landsting och riksdag.

Bör vara tacksamma

Evelina Andersson var en av vallotsarna som arbetade med kommun-, landsting- och riksdagsvalen.

– Det verkar som att ungdomar fått upp ögonen för politik och jag tror att det blir ännu fler som röstar under extravalet till våren. Anledningen till ökningen tror jag också har mycket med sociala medier att göra. Vi bör vara tacksamma över att vi har rösträtt och min röst är lika mycket värd som statsministerns, säger hon.

Viktigt att unga röstar

Vallotsen Johanna Rundqvist tillhörde den grupp som specialiserade sig på valet till EU-parlamentsvalet.

– Vi var ute och informerade i klasser på Strömkullegymnasiet och talade mycket om det i skolan och bland kompisar. Det är viktigt att rösta för oss som är ungdomar eftersom det är vi som är framtiden och kanske vi som framför allt kommer att påverkas av de beslut som fattas av EU-parlamentet och riksdagen, säger hon.

2010 var det 64 procent av förstagångsväljarna som valde att rösta. Under höstens val steg andelen till 73 procent.

En del i detta antas bero på kommunens projekt med valinformatörer som infördes efter en motion från Jan-Olof Ternstedt (V).

Ternstedt menade att kommunen borde utbilda vallotsar som verkade för att ökat intresset och kunskaperna om valen till EU-parlamentet, kommun, landsting och riksdag.

Bör vara tacksamma

Evelina Andersson var en av vallotsarna som arbetade med kommun-, landsting- och riksdagsvalen.

– Det verkar som att ungdomar fått upp ögonen för politik och jag tror att det blir ännu fler som röstar under extravalet till våren. Anledningen till ökningen tror jag också har mycket med sociala medier att göra. Vi bör vara tacksamma över att vi har rösträtt och min röst är lika mycket värd som statsministerns, säger hon.

Viktigt att unga röstar

Vallotsen Johanna Rundqvist tillhörde den grupp som specialiserade sig på valet till EU-parlamentsvalet.

– Vi var ute och informerade i klasser på Strömkullegymnasiet och talade mycket om det i skolan och bland kompisar. Det är viktigt att rösta för oss som är ungdomar eftersom det är vi som är framtiden och kanske vi som framför allt kommer att påverkas av de beslut som fattas av EU-parlamentet och riksdagen, säger hon.