2014-12-12 06:00

2015-01-20 22:44

Nils Bergström

Sunne

I en ålder av 93 år har Nils Bergström, Sunne, stilla insomnat.

Närmast anhöriga är barnen Britt-Louise och Lars med familjer.

Gullan Nilsson

Sunne

Närmast anhöriga är barnen Britt-Louise och Lars med familjer.

Gullan Nilsson

Sunne