2014-12-12 06:00

2015-01-20 22:50

Mer egen personal

KARLSKOGA: Fler egna handläggare när samarbetet om myndighetsnämnden med Storfors inleds

I samband med att den gemensamma myndighetsnämnden med Storfors tar över nästa år får Karlskoga en egen alkoholhandläggare. Den tjänsten har tidigare köpts in från Kristinehamns kommun. Karlskoga får också en egen stadsarkitekt.

Karlskoga kommun har sedan många år samarbetat med Kristinehamns kommun om alkoholhandläggare. Nu avslutas det avtalet och Karlskoga kommun har anställt en egen handläggare som ska sköta tillsynen av alkohol- och tobaksförsäljning i Karlskoga och Storfors.

– Det blir bra för näringsidkarna som får en mer samordnad tillsyn, säger samhällsbyggnadsförvaltningens chef Stefan Larsson.

Bostadsanpassning

Det är inte den enda förändringen i spåren av samarbetet med Storfors. Bostadsanpassning som socialnämnden tidigare haft ansvar för får också en egen handläggare. Bostadsanpassningar har samhällsbyggnadsförvaltningen redan tidigare hanterat åt socialförvaltningen genom byggnadsinspektörerna men nu blir det en särskild handläggare.

– Behovet av bostadsanpassning är ganska stort och det ökar eftersom fler äldre bor kvar hemma. Det förbättrar också rättsäkerheten när de som inte är nöjda med besluten vet var de ska vända sig, säger Larsson.

Stadsarkitekt

Samhällsbyggnadsnämnden anställer också en egen stadsarkitekt. Den här tjänsten har kommunen under lång tid köpt av konsultfirman Sweco.

Det här kan påverka handläggningen av byggnadslov positivt. Två tredjedelar av de ärenden som kommer in klarar stadsbyggnadskontoret numera att ge en första återkoppling på inom en vecka, många gånger ännu snabbare, men i komplicerade ärenden som kräver någon form av utredning tar det ofta längre tid.

Förhoppningen är nu att tillgången till en egen stadsarkitekt kan hjälpa till att kapa handläggningstiden ytterligare.

Kritisk massa

Stefan Larsson menar att det finns en kritisk massa för att en kommun ska kunna klara av att upprätthålla kompetensen inom myndighetsutövningen och nämner 40 000 invånare som en nedre gräns. Han menar också att samarbetet om myndighetsnämnden med Storfors bara är ett första steg. Degerfors kan vara ytterligare en tänkbar partner.

– Men det är nästa steg, konstaterar den gamla myndighetsnämndens avgående ordförande Matz Ericson (S).

Kommunens myndighetsutövning kommer även fortsättningsvis vara organiserad inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Det här har fått länsstyrelsen att ifrågasätta oberoendet men har lösts genom att den nya myndighetsnämnden får en egen budget.

– Det viktiga är att den nya nämnden styr över resurserna oavsett vem som gör själva arbetet, säger Ericson.

Karlskoga kommun har sedan många år samarbetat med Kristinehamns kommun om alkoholhandläggare. Nu avslutas det avtalet och Karlskoga kommun har anställt en egen handläggare som ska sköta tillsynen av alkohol- och tobaksförsäljning i Karlskoga och Storfors.

– Det blir bra för näringsidkarna som får en mer samordnad tillsyn, säger samhällsbyggnadsförvaltningens chef Stefan Larsson.

Bostadsanpassning

Det är inte den enda förändringen i spåren av samarbetet med Storfors. Bostadsanpassning som socialnämnden tidigare haft ansvar för får också en egen handläggare. Bostadsanpassningar har samhällsbyggnadsförvaltningen redan tidigare hanterat åt socialförvaltningen genom byggnadsinspektörerna men nu blir det en särskild handläggare.

– Behovet av bostadsanpassning är ganska stort och det ökar eftersom fler äldre bor kvar hemma. Det förbättrar också rättsäkerheten när de som inte är nöjda med besluten vet var de ska vända sig, säger Larsson.

Stadsarkitekt

Samhällsbyggnadsnämnden anställer också en egen stadsarkitekt. Den här tjänsten har kommunen under lång tid köpt av konsultfirman Sweco.

Det här kan påverka handläggningen av byggnadslov positivt. Två tredjedelar av de ärenden som kommer in klarar stadsbyggnadskontoret numera att ge en första återkoppling på inom en vecka, många gånger ännu snabbare, men i komplicerade ärenden som kräver någon form av utredning tar det ofta längre tid.

Förhoppningen är nu att tillgången till en egen stadsarkitekt kan hjälpa till att kapa handläggningstiden ytterligare.

Kritisk massa

Stefan Larsson menar att det finns en kritisk massa för att en kommun ska kunna klara av att upprätthålla kompetensen inom myndighetsutövningen och nämner 40 000 invånare som en nedre gräns. Han menar också att samarbetet om myndighetsnämnden med Storfors bara är ett första steg. Degerfors kan vara ytterligare en tänkbar partner.

– Men det är nästa steg, konstaterar den gamla myndighetsnämndens avgående ordförande Matz Ericson (S).

Kommunens myndighetsutövning kommer även fortsättningsvis vara organiserad inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Det här har fått länsstyrelsen att ifrågasätta oberoendet men har lösts genom att den nya myndighetsnämnden får en egen budget.

– Det viktiga är att den nya nämnden styr över resurserna oavsett vem som gör själva arbetet, säger Ericson.