2014-12-12 06:00

2015-01-20 23:10

Kvalitetspris delades ut

KARLSKOGA: Ortopedmottagningen prisades

Under torsdagen var det dags att dela ut kvalitetspris på Karlskoga lasarett. Priset gick i år till avdelning 6, det vill säga till ortopedmottagningen.

Traditionen fortsätter, för 15:e året i rad har Karlskoga lasaretts kvalitetspris delats ut. Detta år fick ortopedmottagningen förstapriset och en check på 15 000 kronor, andrapriset gick till operation, de fick en check på 5 000 kronor.

– Det känns jättekul, vi har jobbat med detta väldigt länge, säger Anneli Larsson, biträdande avdelningschef.

Pyramid

Sedan 2011 har arbetet handlat om att förebygga vårdskador. Detta genom att tidigt identifiera riskpatienter för undernäring, trycksår och fall samt sätta in åtgärder för att förhindra skada. Avdelningen har arbetat tillsammans och basen i arbetet är patientnärmre vård. Vårdpreventiv pyramid visualiserar det riskförebyggande arbetet.

Samarbete

Pyramiden har en sida för undernäring, en för trycksår och en för fall. På varje sida kan man på ett enkelt sätt ta del av generella, individuella och akuta åtgärder.

– Det är vårt femte kvalitetspris så det känns jättebra. Vi har tillsammans tagit fram rutiner som sitter och alla jobbar lika. Om vi tidigt identifierar risker så undviker våra patienter vårdskador, säger Larsson.

På ortopedmottagningen arbetar 27 stycken, de får nu, tillsammans göra någonting för prissumman på 15 000 kronor.

Traditionen fortsätter, för 15:e året i rad har Karlskoga lasaretts kvalitetspris delats ut. Detta år fick ortopedmottagningen förstapriset och en check på 15 000 kronor, andrapriset gick till operation, de fick en check på 5 000 kronor.

– Det känns jättekul, vi har jobbat med detta väldigt länge, säger Anneli Larsson, biträdande avdelningschef.

Pyramid

Sedan 2011 har arbetet handlat om att förebygga vårdskador. Detta genom att tidigt identifiera riskpatienter för undernäring, trycksår och fall samt sätta in åtgärder för att förhindra skada. Avdelningen har arbetat tillsammans och basen i arbetet är patientnärmre vård. Vårdpreventiv pyramid visualiserar det riskförebyggande arbetet.

Samarbete

Pyramiden har en sida för undernäring, en för trycksår och en för fall. På varje sida kan man på ett enkelt sätt ta del av generella, individuella och akuta åtgärder.

– Det är vårt femte kvalitetspris så det känns jättebra. Vi har tillsammans tagit fram rutiner som sitter och alla jobbar lika. Om vi tidigt identifierar risker så undviker våra patienter vårdskador, säger Larsson.

På ortopedmottagningen arbetar 27 stycken, de får nu, tillsammans göra någonting för prissumman på 15 000 kronor.

  • Fredrik Narvelid

Motiveringen

Genom ett ordnat förbättrad arbete, i många steg, kan flera goda resultat uppvisas, det har också medfört till ett nytt sätt att visualisera det riskförebyggande arbetet inom tre prioriterade områden.

Källa: