2014-12-12 06:00

2015-01-20 23:09

Idrotter med önskemål

FÖRSLAG: Vill att fritidsanläggningarna utreds

De tre föreningarna har tidigare vänt sig till kommunen med önskemål om stora investeringar i idrottshallar.
Nu går de samman och föreslår att kommunstyrelsen och tekniska nämnden ska få ett utredningsuppdrag för att se över hur fritidsanläggningar i kommunen kan vidareutvecklas.

Det är med anledning av att idrottsturism lyfts fram i kommunens besöksplan som Kristinehamns curlingklubb, Kristinehamns gymnastiksällskap och Kristinehamns hockeyteam nu vänt sig till kommunen med en gemensam skrivelse.

De lyfter fram att idrottsturismen kan skapa fler arbetstillfällen inom besöksnäringen och samtidigt skapa bättre förutsättningar för lokala utövare.

Omoderna hallar

En förutsättning för att locka till sig idrottsevenemang och träningsläger är att prisbilden är bra, men även att anläggningarna är tilltalande. En svaghet i Kristinehamn är anläggningarna för vinteridrott, dit även gymnastiken kan räknas, menar föreningarna. Hallarna är omoderna och när det gäller curling och gymnastik sätter det stora begränsningar för att anordna tävlingar.

Gymnastiksällskapet behöver en ny hall med hoppgrop för att kunna locka till sig lägerverksamhet, menar man.

Curlinghallen är för omodern för att nyttjas annat än av lokala idrottare för man fram. För KHT:s del nämns att föreningens verksamhet skapat förutsättningar för 6 000 gästnätter per år, TV-pucken inte inkluderad. Med bättre omklädningsrum, med mera skulle kapaciteten kunna höjas med minst 3 250 gästnätter per år, enligt klubbens beräkningar.

Den gemensamma vision som presenteras handlar om moderna anläggningar för alla tre idrotterna. Föreningarna har dessutom ett genus- mångfalds- och integrationsperspektiv i sin vision.

Det är med anledning av att idrottsturism lyfts fram i kommunens besöksplan som Kristinehamns curlingklubb, Kristinehamns gymnastiksällskap och Kristinehamns hockeyteam nu vänt sig till kommunen med en gemensam skrivelse.

De lyfter fram att idrottsturismen kan skapa fler arbetstillfällen inom besöksnäringen och samtidigt skapa bättre förutsättningar för lokala utövare.

Omoderna hallar

En förutsättning för att locka till sig idrottsevenemang och träningsläger är att prisbilden är bra, men även att anläggningarna är tilltalande. En svaghet i Kristinehamn är anläggningarna för vinteridrott, dit även gymnastiken kan räknas, menar föreningarna. Hallarna är omoderna och när det gäller curling och gymnastik sätter det stora begränsningar för att anordna tävlingar.

Gymnastiksällskapet behöver en ny hall med hoppgrop för att kunna locka till sig lägerverksamhet, menar man.

Curlinghallen är för omodern för att nyttjas annat än av lokala idrottare för man fram. För KHT:s del nämns att föreningens verksamhet skapat förutsättningar för 6 000 gästnätter per år, TV-pucken inte inkluderad. Med bättre omklädningsrum, med mera skulle kapaciteten kunna höjas med minst 3 250 gästnätter per år, enligt klubbens beräkningar.

Den gemensamma vision som presenteras handlar om moderna anläggningar för alla tre idrotterna. Föreningarna har dessutom ett genus- mångfalds- och integrationsperspektiv i sin vision.