2014-12-12 06:00

2015-01-20 22:44

De som har råd ska betala

MIGRATION

Alliansen föreslog den 20 augusti 2014 nya skatter för att täcka Migrationsverkets behov på 139 miljarder fram till 2018. Detta kan ses som ett närmande till Socialdemokraterna som nyligen påpekat att högre skatter kan finansiera mer invandring. Så talas det även om att föra över ytterligare 13 miljarder från biståndsbudgeten till migration. Migrationsverkets kostnader landar enligt prognos på drygt 140 000 kronor per invandrare. Detta är förvånande då alliansen annars propagerar för sänkta skatter. Det är väl lämpligt att lägga denna skattehöjning på dem som har jobbskatteavdrag och inte på pensionärerna som redan nu har extra pensionärsskatt.

Höjda skatter

Alliansen föreslog den 20 augusti 2014 nya skatter för att täcka Migrationsverkets behov på 139 miljarder fram till 2018. Detta kan ses som ett närmande till Socialdemokraterna som nyligen påpekat att högre skatter kan finansiera mer invandring. Så talas det även om att föra över ytterligare 13 miljarder från biståndsbudgeten till migration. Migrationsverkets kostnader landar enligt prognos på drygt 140 000 kronor per invandrare. Detta är förvånande då alliansen annars propagerar för sänkta skatter. Det är väl lämpligt att lägga denna skattehöjning på dem som har jobbskatteavdrag och inte på pensionärerna som redan nu har extra pensionärsskatt.

Höjda skatter