2014-12-12 06:00

2015-01-20 23:10

Barn och mobil – de vuxnas ansvar

5: Kicki Polleryd

Ibland är det inte barnens mobilanvändande som behöver begränsas – utan föräldrarnas. Det säger psykologen Kicki Polleryd.

När är det dags för första mobilen?

– Jag tycker inte att man kan säga någon generell ålder. Det är olika utifrån mognad och behov. Vissa barn kan vara i behov av en mobiltelefon när de börjar gå hem själva från skola och fritids.

– Som förälder kan man också fundera kring och ta reda på mer om hälsorisker som strålning innan man ger ett yngre barn en mobiltelefon.

– Ska jag ändå säga en ålder så kan jag tycka att tolv år är ett riktmärke. En mobil i dag har många funktioner som kräver både kunskap och omdöme att hantera.

Vad finns det för fördelar med att barn har en egen mobil?

– De kan lättare nå föräldrarna och själva bli nådda. Det är en trygghetsaspekt. Har man något funktionshinder kan mobilen fungera som ett hjälpmedel i många situationer.

Nackdelar?

– En del barn har svårt att reglera sitt mobilanvändande och måste ha hjälp av vuxna, både hemma och i skolan.

– Men ibland är föräldrarnas mobilanvändande det största bekymret. Många gånger använder föräldrarna mobilen mer än barnen. Barnen önskar ofta att mamma och pappa ska vara mer tillgängliga och sluta hålla på med mobilen. Det finns rapporter som visar att barns språkutveckling hämmas till följd av ett orimligt stort mobilanvändande hos föräldrarna.

Behövs regler kring mobilanvändandet?

– Ja, det tycker jag. Vilka får varje familj diskutera fram tillsammans. Man kan exempelvis komma överens om att man lägger bort mobilerna när man äter. Det gäller förstås de vuxna också.

– En annan regel kan vara att läxan ska vara gjord innan man har ”mobiltid”. Och ska man bara utanför huset och leka kan man lämna mobilen inne så att man inte sitter i gungan och spelar i stället.

Vad tycker du om att mobilen blivit en statussymbol?

– Det har inte jag upplevt bland de barn jag träffar i mitt jobb, men så är det säkert i vissa kretsar och då är också det ett vuxenansvar.

När är det dags för första mobilen?

– Jag tycker inte att man kan säga någon generell ålder. Det är olika utifrån mognad och behov. Vissa barn kan vara i behov av en mobiltelefon när de börjar gå hem själva från skola och fritids.

– Som förälder kan man också fundera kring och ta reda på mer om hälsorisker som strålning innan man ger ett yngre barn en mobiltelefon.

– Ska jag ändå säga en ålder så kan jag tycka att tolv år är ett riktmärke. En mobil i dag har många funktioner som kräver både kunskap och omdöme att hantera.

Vad finns det för fördelar med att barn har en egen mobil?

– De kan lättare nå föräldrarna och själva bli nådda. Det är en trygghetsaspekt. Har man något funktionshinder kan mobilen fungera som ett hjälpmedel i många situationer.

Nackdelar?

– En del barn har svårt att reglera sitt mobilanvändande och måste ha hjälp av vuxna, både hemma och i skolan.

– Men ibland är föräldrarnas mobilanvändande det största bekymret. Många gånger använder föräldrarna mobilen mer än barnen. Barnen önskar ofta att mamma och pappa ska vara mer tillgängliga och sluta hålla på med mobilen. Det finns rapporter som visar att barns språkutveckling hämmas till följd av ett orimligt stort mobilanvändande hos föräldrarna.

Behövs regler kring mobilanvändandet?

– Ja, det tycker jag. Vilka får varje familj diskutera fram tillsammans. Man kan exempelvis komma överens om att man lägger bort mobilerna när man äter. Det gäller förstås de vuxna också.

– En annan regel kan vara att läxan ska vara gjord innan man har ”mobiltid”. Och ska man bara utanför huset och leka kan man lämna mobilen inne så att man inte sitter i gungan och spelar i stället.

Vad tycker du om att mobilen blivit en statussymbol?

– Det har inte jag upplevt bland de barn jag träffar i mitt jobb, men så är det säkert i vissa kretsar och då är också det ett vuxenansvar.