2014-12-11 06:00

2015-01-20 23:09

Stabil ekonomi inom socialen

KARLSKOGA: Hyror och avgifter för nästa år fastställdes

Socialens budget verkar gå jämnt upp vid årets slut, till stor del beroende på en högre ersättning från Migrationsverket. Nu har också hyror och avgifter för nästa år fastställts och det planeras även för en översyn av aktiviteter.

Under socialnämndens senaste sammanträde fattades beslut om vilka avgifter som ska gälla inom verksamheten under nästa år. Bland annat höjs måltidsavgiften på vårdboenden från 3 540 kronor i månaden till 3 630 kronor.

Priset för hjälp i hemmet fastställdes till 338 kronor, en höjning på 8 kronor, och abonnemangskostnaden för trygghetslarm höjs med 20 kronor, till 250 kronor i månaden.

– Det sker en viss höjning, men det handlar inte om att göra någon vinst, utan det är den normala uppräkningen som behöver göras för att täcka kostnaderna, säger socialnämndens ordförande Ingegerd Bennysson (S).

Nämnden beslutade även hyrorna för 2015. På det nya vårdboendet på Skrantahöjden medför hyreshöjningen att taket för bostadstillägg för pensionärer, 5 000 kronor, överskrids.

Höjning delas upp

De som bor i de största lägenheterna där får också den högsta höjningen, på 500-600 kronor i månaden. Där beslutade dock nämnden om att dela upp höjningen på två år.

– Vi var eniga om att dämpa för de som fick en så stor höjning. Det är ju så att när det är nybyggt så blir det dyrare. Man kan då tycka att taket för bostadstillägget borde höjas, säger Bennysson.

– Vi informerar också om att man kan söka bostadstillägg och de kan få hjälp med att söka. Kostnaden för den enskilde regleras också med omvårdnadsavgifter, att de blir lägre eller inga alls, fortsätter hon.

Den ekonomiska uppföljningen för november tyder på ett nollresultat vid årets slut, jämfört med ett tidigare prognostiserat minus på 1,6 miljoner kronor.

Detta beror på att Migrationsverket beslutat att ersätta socialnämnden med 94 procent av återsökta kostnader för institutionsvård för barn och unga, i stället för de tidigare utlovade 50-60 procent.

– Det är ju väldigt bra när det går åt det hållet, att det går jämnt upp, säger socialchefen Patrik Jonsson.

Ser över aktiviteter

Nämnden gick också igenom vilka aktiviteter som anordnas inom särskilt boende. En hel del varierade aktiviteter erbjuds men för att ytterligare utreda önskemålen ska en kartläggning att göras i början av nästa år.

Dessutom beslutades att nästa års internkontroll ska gälla schemasystemet Time Care samt förvaring och kontroll av akutläkemedel.

Under socialnämndens senaste sammanträde fattades beslut om vilka avgifter som ska gälla inom verksamheten under nästa år. Bland annat höjs måltidsavgiften på vårdboenden från 3 540 kronor i månaden till 3 630 kronor.

Priset för hjälp i hemmet fastställdes till 338 kronor, en höjning på 8 kronor, och abonnemangskostnaden för trygghetslarm höjs med 20 kronor, till 250 kronor i månaden.

– Det sker en viss höjning, men det handlar inte om att göra någon vinst, utan det är den normala uppräkningen som behöver göras för att täcka kostnaderna, säger socialnämndens ordförande Ingegerd Bennysson (S).

Nämnden beslutade även hyrorna för 2015. På det nya vårdboendet på Skrantahöjden medför hyreshöjningen att taket för bostadstillägg för pensionärer, 5 000 kronor, överskrids.

Höjning delas upp

De som bor i de största lägenheterna där får också den högsta höjningen, på 500-600 kronor i månaden. Där beslutade dock nämnden om att dela upp höjningen på två år.

– Vi var eniga om att dämpa för de som fick en så stor höjning. Det är ju så att när det är nybyggt så blir det dyrare. Man kan då tycka att taket för bostadstillägget borde höjas, säger Bennysson.

– Vi informerar också om att man kan söka bostadstillägg och de kan få hjälp med att söka. Kostnaden för den enskilde regleras också med omvårdnadsavgifter, att de blir lägre eller inga alls, fortsätter hon.

Den ekonomiska uppföljningen för november tyder på ett nollresultat vid årets slut, jämfört med ett tidigare prognostiserat minus på 1,6 miljoner kronor.

Detta beror på att Migrationsverket beslutat att ersätta socialnämnden med 94 procent av återsökta kostnader för institutionsvård för barn och unga, i stället för de tidigare utlovade 50-60 procent.

– Det är ju väldigt bra när det går åt det hållet, att det går jämnt upp, säger socialchefen Patrik Jonsson.

Ser över aktiviteter

Nämnden gick också igenom vilka aktiviteter som anordnas inom särskilt boende. En hel del varierade aktiviteter erbjuds men för att ytterligare utreda önskemålen ska en kartläggning att göras i början av nästa år.

Dessutom beslutades att nästa års internkontroll ska gälla schemasystemet Time Care samt förvaring och kontroll av akutläkemedel.