2014-12-11 08:00

2015-01-20 22:44

Så blir nya hyrorna för KBAB:s hyresgäster

KARLSTAD

Nu är det klart hur hyrorna kommer att se ut för Karlstads Bostads AB:s hyresgäster kommande år.

Efter förhandlingar mellan Karlstads Bostads AB (KBAB) och Hyresgästföreningen Region Mitt om hyrorna för 2015 står det klart att bashyran höjs med 0,75 procent under 2015.

För hyresgästerna blir det dock olika stor höjning beroende på var man bor.

Av KBAB:s cirka 6 500 lägenheter får en fjärdedel ingen höjning alls. För de övriga hyresgästerna höjs hyrorna i sju olika nivåer mellan 0,4 och 1,5 procent.

– Genom att höja i olika nivåer får vi hyror som bättre speglar olika lägenheters bruksvärde, säger KBAB:s vd Mats Enmark i ett pressmeddelande.

För en genomsnittslägenhet på 68,8 kvadratmeter, där hyran för närvarande ligger på 5 267 kronor i månaden, blir höjningen maximalt 79 kronor per månad.

Efter förhandlingar mellan Karlstads Bostads AB (KBAB) och Hyresgästföreningen Region Mitt om hyrorna för 2015 står det klart att bashyran höjs med 0,75 procent under 2015.

För hyresgästerna blir det dock olika stor höjning beroende på var man bor.

Av KBAB:s cirka 6 500 lägenheter får en fjärdedel ingen höjning alls. För de övriga hyresgästerna höjs hyrorna i sju olika nivåer mellan 0,4 och 1,5 procent.

– Genom att höja i olika nivåer får vi hyror som bättre speglar olika lägenheters bruksvärde, säger KBAB:s vd Mats Enmark i ett pressmeddelande.

För en genomsnittslägenhet på 68,8 kvadratmeter, där hyran för närvarande ligger på 5 267 kronor i månaden, blir höjningen maximalt 79 kronor per månad.