2014-12-11 06:00

2015-01-20 23:09

Beslutsvånda om LifeCare

FILIPSTAD: Återremiss för att klargöra hyresavtal

Återremiss. Socialnämnden tog inget beslut i tisdags om att införa LifeCare i alla hemtjänstområden. I stället skickades ärendet på återremiss till förvaltningen för att klargöra hur hyresavtalet ser ut.

– Det blev återremiss eftersom nämnden vill ha svar på hur lång tid vi binder oss för systemet i hyresavtalet. Vi var eniga in nämnden gällande beslutet om återremiss, berättar Britt-Marie Wall (S) ordförande i socialnämnden.

Beslut i januari

Beslutet om återremiss togs med anledning av Christer Olssons (M) yrkande att ärendet skulle återremitteras till förvaltningen för klargörande och komplettering av beslutsunderlaget.

Han yrkade också på att förvaltningen skulle återkomma till nämnden med sitt reviderade beslutsunderlag till den 10 februari, men nu ska detta ske redan den 13 januari.

Britt-Marie Wall är ganska säker på att nämnden då kommer att ta beslut om att införa det nya systemet.

Ifrågasätter systemet

Christer Olsson är dock kritisk till systemet som fortfarande, efter tre år, inte fungerar som det är tänkt.

– Även Socialdemokraterna konstaterade att det inte fanns möjlighet att fatta beslut på det underlag som förvaltningen presenterat. Och det fanns egentligen inget underlag för beslut, man refererar till ett avtal som inte är upprättat. Vi är ansvarig som politiker att fatta beslut utifrån vad det kostar, säger Christer Olsson.

Han pekar också på att relativt stora områden i kommunen saknar mobiltäckning.

– Under de här tre åren har inte det levererande företaget lyckats se till att systemet fungerar i kommunen. Det måste finnas mobiltäckning i hela kommunen och detta innebär att det inte är möjligt att införa systemet inom överskådlig tid.

Han säger att ett liknande system, som är anslutet till mobilnätet NMT450, testas i Karlstad nu. Detta är ett mobilnät med bättre täckning.

– Då menar jag att man inte ska låsa fast sig i ett system som är omodernt och inte fungerar, det skapar bara krångel och irritation hos de som ska använda systemet.

Han har också förgäves försökt få besked om vad försöket med LifeCare kostat.

Ser möjligheterna

Britt-Marie Wall menar att det går att dokumentera i systemet även om det inte finns täckning i området.

– När man sedan kommer innanför nätets täckning blir det dokumenterat och inskickat. Och systemet med nycklar har inte med nätet att göra alls, säger hon.

Om personal åker till områden som har dålig eller ingen mobiltäckning menar hon att de får ta med sig pappersdokument, för att se vilka åtgärder som ska göras hos brukaren och hos vilka brukare. Hon framhåller också att mobiltäckningen hela tiden förbättras.

– Det blev återremiss eftersom nämnden vill ha svar på hur lång tid vi binder oss för systemet i hyresavtalet. Vi var eniga in nämnden gällande beslutet om återremiss, berättar Britt-Marie Wall (S) ordförande i socialnämnden.

Beslut i januari

Beslutet om återremiss togs med anledning av Christer Olssons (M) yrkande att ärendet skulle återremitteras till förvaltningen för klargörande och komplettering av beslutsunderlaget.

Han yrkade också på att förvaltningen skulle återkomma till nämnden med sitt reviderade beslutsunderlag till den 10 februari, men nu ska detta ske redan den 13 januari.

Britt-Marie Wall är ganska säker på att nämnden då kommer att ta beslut om att införa det nya systemet.

Ifrågasätter systemet

Christer Olsson är dock kritisk till systemet som fortfarande, efter tre år, inte fungerar som det är tänkt.

– Även Socialdemokraterna konstaterade att det inte fanns möjlighet att fatta beslut på det underlag som förvaltningen presenterat. Och det fanns egentligen inget underlag för beslut, man refererar till ett avtal som inte är upprättat. Vi är ansvarig som politiker att fatta beslut utifrån vad det kostar, säger Christer Olsson.

Han pekar också på att relativt stora områden i kommunen saknar mobiltäckning.

– Under de här tre åren har inte det levererande företaget lyckats se till att systemet fungerar i kommunen. Det måste finnas mobiltäckning i hela kommunen och detta innebär att det inte är möjligt att införa systemet inom överskådlig tid.

Han säger att ett liknande system, som är anslutet till mobilnätet NMT450, testas i Karlstad nu. Detta är ett mobilnät med bättre täckning.

– Då menar jag att man inte ska låsa fast sig i ett system som är omodernt och inte fungerar, det skapar bara krångel och irritation hos de som ska använda systemet.

Han har också förgäves försökt få besked om vad försöket med LifeCare kostat.

Ser möjligheterna

Britt-Marie Wall menar att det går att dokumentera i systemet även om det inte finns täckning i området.

– När man sedan kommer innanför nätets täckning blir det dokumenterat och inskickat. Och systemet med nycklar har inte med nätet att göra alls, säger hon.

Om personal åker till områden som har dålig eller ingen mobiltäckning menar hon att de får ta med sig pappersdokument, för att se vilka åtgärder som ska göras hos brukaren och hos vilka brukare. Hon framhåller också att mobiltäckningen hela tiden förbättras.