2014-12-10 06:00

2015-01-20 23:09

Tänker prata varsel i riksdagen

ROLLS-ROYCE: Vänsterpartister träffade fack och ledning

Riksdagsledamoten Håkan Svenneling (V) planerar att ta upp varslet på Rolls-Royce i riksdagen.
– Det finns ett väldigt starkt Stockholmsperspektiv där och därför är det viktigt att lyfta upp frågor som rör Värmland och andra delar av landet, säger han.

Håkan Svenneling och kommunalrådet Anne-Marie Wallouch (V) besöker Rolls-Royce under måndagen med anledningen av varslet som lades nyligen.

Syftet med besöket är att bilda sig en uppfattning av läget på företaget. Träffar med både fackliga representanter och företagsledning är inbokade.

– Utifrån den kunskap jag får i dag så tänker jag ställa en fråga till näringsministern om vilket stöd som staten är bredd att ge till Kristinehamn, säger riksdagsledamoten.

Stor omställning

– Det är en jättestor omställning som vi haft på arbetsmarknaden i Kristinehamn alltsedan Mariebergsklinkerna lade ned och därefter nedläggningen av regementet fram till det här varslet. Därför är det viktigt att uppmärksamma utanför kommunen vad som händer här och det kan Håkan genom sin riksdagspolitiska plattform, säger kommunalrådet.

Håkan Svenneling nämner även att det för närvarande är en svag utveckling i euroländerna vilket påverkar företag som är exportberoende.

– Många går lite knackigt på grund av det och jag vill höra hur det påverkar Rolls-Royce, säger Svenneling som sitter som ersättare i näringsutskottet och finansutskottet.

Med anledning av det politiska läget i Sverige med planerat extra val i mars får vänsterpolitikerna dessutom möjlighet att driva lite valrörelse.

– Det var inte huvudsyftet när vi bokade in besöket men nu blir det ju så, kommenterar Svenneling och fortsätter:

– För dem som varslats blir beslutet i riksdagen att inte höja taket för a-kassan mycket tydligt. Det handlar om 310 kronor om dagen.

Höjningen fanns med i den nedröstade rödgröna budgeten men inte i alliansens som fick majoritet i riksdagen.

Håkan Svenneling och kommunalrådet Anne-Marie Wallouch (V) besöker Rolls-Royce under måndagen med anledningen av varslet som lades nyligen.

Syftet med besöket är att bilda sig en uppfattning av läget på företaget. Träffar med både fackliga representanter och företagsledning är inbokade.

– Utifrån den kunskap jag får i dag så tänker jag ställa en fråga till näringsministern om vilket stöd som staten är bredd att ge till Kristinehamn, säger riksdagsledamoten.

Stor omställning

– Det är en jättestor omställning som vi haft på arbetsmarknaden i Kristinehamn alltsedan Mariebergsklinkerna lade ned och därefter nedläggningen av regementet fram till det här varslet. Därför är det viktigt att uppmärksamma utanför kommunen vad som händer här och det kan Håkan genom sin riksdagspolitiska plattform, säger kommunalrådet.

Håkan Svenneling nämner även att det för närvarande är en svag utveckling i euroländerna vilket påverkar företag som är exportberoende.

– Många går lite knackigt på grund av det och jag vill höra hur det påverkar Rolls-Royce, säger Svenneling som sitter som ersättare i näringsutskottet och finansutskottet.

Med anledning av det politiska läget i Sverige med planerat extra val i mars får vänsterpolitikerna dessutom möjlighet att driva lite valrörelse.

– Det var inte huvudsyftet när vi bokade in besöket men nu blir det ju så, kommenterar Svenneling och fortsätter:

– För dem som varslats blir beslutet i riksdagen att inte höja taket för a-kassan mycket tydligt. Det handlar om 310 kronor om dagen.

Höjningen fanns med i den nedröstade rödgröna budgeten men inte i alliansens som fick majoritet i riksdagen.

Detta har hänt

Det var tisdagen den 25 november som beskedet kom att 127 av 342 anställda vid Rolls-Royce kommer att varslas om uppsägning. Företaget planerar att samordna produktionen med sin anläggning i finska Kokkola samt att delar av serviceverksamheten ska flytta till Rauma i Finland

En vecka senare träffades kommunledningen, landshövdingen, Region Värmland, Närsam och Arbetsförmedlingen för att diskutera läget.

Källa: