2014-12-10 06:00

2015-01-20 22:55

Skydda dig med starka lösenord

Glöm inte e-postkonton och sociala medier

Många kontokortsbedrägeri startar genom kapad e-post. Därför betonar polisens bedrägeriexperter vikten av ett mycket starkt lösenord som vapen mot detta.

Du ska absolut inte använda samma lösenord på flera ställen.

Det varnar polisen för på sin nationella bedrägerisida på Facebook.

Risken finns annars att brottslingar bakvägen kan dyrka upp dina lås på viktiga sajter.

Skydda ditt Facebook

Även sociala medier är viktiga att skydda, då dessa är intimt förknippade med din person.

Lösenord rekommenderas vara minst åtta tecken långa uppstår ett komi-i-håg-problem. Eftersom man med nödvändighet också ska variera sig.

– Ett sätt att minimera mängden kan vara att bara använda de krångliga lösenorden till de viktigaste sidorna, tipsar polisens experter.

Då kan man ha enklare inloggningar till de sidor som inte är känsliga.

Olika hjälpmedel

Vad finns det då för lösningar på att hålla reda på alla koder utan att de kommer i orätta händer?

Lösenordsprogram eller nättjänster från seriösa leverantörer rekommenderas av expertisen.

Lösenordsprogram lagrar automatiskt mycket starka lösenord på till exempel din hårddisk eller usb-minne. Nackdelen är att du måste ha en mycket stark kod till tjänsten, vilken du också måste komma ihåg. Om din dator kraschar kan du också få bekymmer.

För nättjänst anlitas ett företag som förvarar alla dina koder på nätet. Nackdelen är att du måste ha en mycket stark kod till tjänsten, vilken du också måste komma ihåg.

Båda dessa tjänster är tyvärr attraktiva mål för angrepp från hackare.

Undvik sämsta lösenorden

Alternativet listor i din dator avråder experter bestämt från. Om lösenorden lagras i klartext utan kryptering kan utomstående komma åt informationen vid ett dataintrång.

Den gammeldags metoden att samla alla lösenord i en pärm då? Då riskerar du att den som har tillgång till rummet där pärmen förvaras kan komma åt den. Dessutom blir det problem om du ska logga in när du befinner dig någon annanstans.

För- och nackdelar har alla alternativ.

Experterna betonar att det inte är någon bra lösning att sticka huvudet i sanden och hoppas på det bästa.

– Alla bör undvika åtminstone de sämsta lösenorden. Speciellt när det gäller de känsligaste inloggningarna som e-post och sociala medier,

Du ska absolut inte använda samma lösenord på flera ställen.

Det varnar polisen för på sin nationella bedrägerisida på Facebook.

Risken finns annars att brottslingar bakvägen kan dyrka upp dina lås på viktiga sajter.

Skydda ditt Facebook

Även sociala medier är viktiga att skydda, då dessa är intimt förknippade med din person.

Lösenord rekommenderas vara minst åtta tecken långa uppstår ett komi-i-håg-problem. Eftersom man med nödvändighet också ska variera sig.

– Ett sätt att minimera mängden kan vara att bara använda de krångliga lösenorden till de viktigaste sidorna, tipsar polisens experter.

Då kan man ha enklare inloggningar till de sidor som inte är känsliga.

Olika hjälpmedel

Vad finns det då för lösningar på att hålla reda på alla koder utan att de kommer i orätta händer?

Lösenordsprogram eller nättjänster från seriösa leverantörer rekommenderas av expertisen.

Lösenordsprogram lagrar automatiskt mycket starka lösenord på till exempel din hårddisk eller usb-minne. Nackdelen är att du måste ha en mycket stark kod till tjänsten, vilken du också måste komma ihåg. Om din dator kraschar kan du också få bekymmer.

För nättjänst anlitas ett företag som förvarar alla dina koder på nätet. Nackdelen är att du måste ha en mycket stark kod till tjänsten, vilken du också måste komma ihåg.

Båda dessa tjänster är tyvärr attraktiva mål för angrepp från hackare.

Undvik sämsta lösenorden

Alternativet listor i din dator avråder experter bestämt från. Om lösenorden lagras i klartext utan kryptering kan utomstående komma åt informationen vid ett dataintrång.

Den gammeldags metoden att samla alla lösenord i en pärm då? Då riskerar du att den som har tillgång till rummet där pärmen förvaras kan komma åt den. Dessutom blir det problem om du ska logga in när du befinner dig någon annanstans.

För- och nackdelar har alla alternativ.

Experterna betonar att det inte är någon bra lösning att sticka huvudet i sanden och hoppas på det bästa.

– Alla bör undvika åtminstone de sämsta lösenorden. Speciellt när det gäller de känsligaste inloggningarna som e-post och sociala medier,

Sämsta lösenorden

På nätet finns åtskilligt publicerat om dåliga lösenord, här ett exempel från 2011 där sajten Xato lämnar följande tankeväckande uppgifter. Polisen tillägger att det nog inte blivit så mycket bättre sedan dess.

4.7% av användarna hade lösenordet password

8.5% av användarna hade lösenorden password eller 123456

9.8% av användarna hade lösenorden password, 123456 eller 12345678

98,8% använde de 10 000 vanligaste lösenorden

Endast 0,18% använde återstående 2,342,603 (99.6%) unika lösenorden

Källa: Polisens nationella bedrägerisida

Skapa lösenordens Fort Knox

1. Tänk på en mening du kan komma ihåg. Den meningen utgör basen för ditt starka lösenord eller din lösenordsfras. Det ska helst vara något som är ologiskt för andra men logiskt för dig. Vi tar som exempel ”min katt Sigge är tre år”.

2. Gör om meningen till ett lösenord. Byt ut vissa tecken enligt ett recept som du själv hittar på (och kan återanvända varje gång du ska skapa ett lösenord). Ett recept kan till exempel vara att alltid byta ut ordet ”är” mot bokstaven R med versal, alltid ange andra bokstaven i varje ord som versal, alltid ange numeriska tal med siffror, alltid skriva bokstaven s som §, alltid ange dubbelbokstav som [bokstav]*2 och så vidare. Komplexiteten ökar ju fler inslag av byten som receptet innehåller.

3. Med ovanstående lösenordsfras ”min katt Sigge är tre år”och föreslaget recept blir alltså lösenordet mInkAt*2§Ig*2eR3åR.

För att skydda dig bör du också minimera riskerna för att andra ska kunna läsa din e-post, läsa information som sparats på nätet eller att någon annan kan få tag på ditt lösenord. Se till att ha olika lösenord för varje tjänst. Undvik också att spara lösenord i klartext i mobiltelefonen, i fall den skulle bli stulen. Spara inte heller lösenord i klartext på datorn eller webbläsaren.

Källa: .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av internet.