2014-12-10 06:00

2015-01-20 22:49

Sjukvården organiseras om

ÖREBRO LÄN: Samlad närsjukvård ska gagna patienter som söker vård ofta

I april nästa år får sjukvården i länet en ny organisation där närsjukvård och specialistvård skiljs åt i olika organisationer.

I samband med förändringen bildas fyra geografiska närsjukvårdsområden som kommer att ta hand om den vård som är vanligt förekommande. Här samlas vårdcentralerna men också delar av sjukhusvården liksom sjukhusens akutmottagningar. Mer specialiserade vård som till exempel ortopedi eller kirurgi blir i stället länskliniker med en gemensam organisation även när verksamheten finns på flera sjukhus.

Det här innebär att dagens uppdelning mellan primärvården och sjukhusen försvinner men också att sjukhusen i framtiden inte kommer att ha en samlad ledning för all verksamhet.

Närsjukvård

– Närsjukvård handlar om vård som patienten behöver ofta och nära. Det finns många fördelar med att organisera ihop dessa delar och därmed bli en tydligare samarbetspartner till kommunerna. Framför allt kommer det här att gagna äldre människor och personer med kroniska sjukdomar som besöker vården ofta, säger landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

Karlskoga kommer att ingå i västra närsjukvårdsområdet tillsammans med Degerfors och Laxå. Beslutet om den nya organisationen fattades av landstingsstyrelsen på tisdagen. Enligt Forsberg-Fransson var beslutet enhälligt.

– Det är viktigt att det finns enighet om det här så det inte bara gäller en valperiod, säger Forsberg-Fransson.

I samband med förändringen bildas fyra geografiska närsjukvårdsområden som kommer att ta hand om den vård som är vanligt förekommande. Här samlas vårdcentralerna men också delar av sjukhusvården liksom sjukhusens akutmottagningar. Mer specialiserade vård som till exempel ortopedi eller kirurgi blir i stället länskliniker med en gemensam organisation även när verksamheten finns på flera sjukhus.

Det här innebär att dagens uppdelning mellan primärvården och sjukhusen försvinner men också att sjukhusen i framtiden inte kommer att ha en samlad ledning för all verksamhet.

Närsjukvård

– Närsjukvård handlar om vård som patienten behöver ofta och nära. Det finns många fördelar med att organisera ihop dessa delar och därmed bli en tydligare samarbetspartner till kommunerna. Framför allt kommer det här att gagna äldre människor och personer med kroniska sjukdomar som besöker vården ofta, säger landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

Karlskoga kommer att ingå i västra närsjukvårdsområdet tillsammans med Degerfors och Laxå. Beslutet om den nya organisationen fattades av landstingsstyrelsen på tisdagen. Enligt Forsberg-Fransson var beslutet enhälligt.

– Det är viktigt att det finns enighet om det här så det inte bara gäller en valperiod, säger Forsberg-Fransson.