2014-12-10 06:00

2015-01-20 23:09

Sannerudshemmet: Visionen är att bli bäst

KIL: Ännu varmare äldreboende i hemmiljö

Visionen är att bli ett av de bästa äldreboendena i Värmland, kanske i Sverige. Så tänker man om framtiden vid äldreboendet Sannerudshemmet i Kil, där anställda utbildas i Prestationshusets Sverigemodell.
- Jag ser framför mig ett ännu varmare äldreboende, där begreppet hemmiljö har en viktig funktion. Det är glädjande att de anställa är så tända på den här uppgiften och att utbildningen blivit så väl mottagen, säger Linda Spethz, enhetschef vid Sannerudshemmet.

Eva Larsson, även hon enhetschef, ser det som oerhört viktigt att både boende och personal lever och verkar i symbios med varandra.

– Det har kommit ut mycket gott av den här utbildningen. Vi har gjort studieresor till äldreboenden som fått goda lovord. Vi har tagit med oss de bästa bitarna hem till Kil.

Nytändning

En av de anställda som deltog i avslutningen av utbildningen sa så här:

– Det här har blivit en rejäl nytändning för oss alla. Vi får en ny syn på arbetet och hur vi skall lyckas bli bättre på allt vad vi företar oss. Allt för att våra boende skall känna att de kommit till en verksamhet som kan liknas vid hemmiljön.

En annan anställd säger så Här:

– Vi måste hela tiden arbeta med hjärtat. Det handlar inte om patienter utan om boende på Sannerudshemmet.

Inga ökade resurser

Det intressanta är att Sverigemodellen, åtminstone inte i Kil, ställer några krav på ökade resurser.

– Vad vi förstått går det att ändra på flöden och rutiner utan att behöva förstärka i organisationen, menar både chefer och anställda.

Nya krav

Satsningen på Sverigemodellen skall också ses mot att Sannerudshemmet framöver kommer att ta emot boende som ställer nya krav på den dagliga tillvaron.

– Vi måste vara förberedda på dessa förändringar, säger Linda Spethz.

Visionen

Både Lennart Carlsson och Jan Ericsson, som lett utbildningen, menar att alla förbättringar inte kan uppnås på direkten.

– Det handlar som sagt om en vision som innebär att man når efterfrågade resultat först om några år. Det som nu hänt är att de inlett resan mot en förbättring.

Några röster från utvärderingen: Ett uppvaknande, inspiration för förändring, ett mål att sträva efter, nytt tankesätt, att få hjälp med vidareutvecklingen, lärorik personlig utveckling och nya tankebanor.

På en skala 1-5 fick Prestationshuset, 4,4 för sin medverkan.

Eva Larsson, även hon enhetschef, ser det som oerhört viktigt att både boende och personal lever och verkar i symbios med varandra.

– Det har kommit ut mycket gott av den här utbildningen. Vi har gjort studieresor till äldreboenden som fått goda lovord. Vi har tagit med oss de bästa bitarna hem till Kil.

Nytändning

En av de anställda som deltog i avslutningen av utbildningen sa så här:

– Det här har blivit en rejäl nytändning för oss alla. Vi får en ny syn på arbetet och hur vi skall lyckas bli bättre på allt vad vi företar oss. Allt för att våra boende skall känna att de kommit till en verksamhet som kan liknas vid hemmiljön.

En annan anställd säger så Här:

– Vi måste hela tiden arbeta med hjärtat. Det handlar inte om patienter utan om boende på Sannerudshemmet.

Inga ökade resurser

Det intressanta är att Sverigemodellen, åtminstone inte i Kil, ställer några krav på ökade resurser.

– Vad vi förstått går det att ändra på flöden och rutiner utan att behöva förstärka i organisationen, menar både chefer och anställda.

Nya krav

Satsningen på Sverigemodellen skall också ses mot att Sannerudshemmet framöver kommer att ta emot boende som ställer nya krav på den dagliga tillvaron.

– Vi måste vara förberedda på dessa förändringar, säger Linda Spethz.

Visionen

Både Lennart Carlsson och Jan Ericsson, som lett utbildningen, menar att alla förbättringar inte kan uppnås på direkten.

– Det handlar som sagt om en vision som innebär att man når efterfrågade resultat först om några år. Det som nu hänt är att de inlett resan mot en förbättring.

Några röster från utvärderingen: Ett uppvaknande, inspiration för förändring, ett mål att sträva efter, nytt tankesätt, att få hjälp med vidareutvecklingen, lärorik personlig utveckling och nya tankebanor.

På en skala 1-5 fick Prestationshuset, 4,4 för sin medverkan.