2014-12-10 20:04

2015-01-20 22:44

Planerar ny stor småbåtshamn

KARLSTAD

Teknik- och fastighetsnämnden beslutade på onsdagen att begära en planändring hos stadsbyggnadsförvaltningen så att en ny småbåtshamn kan skapas på Örsholmen.

Behovet av nya båtplatser i Karlstad är stort eftersom cirka 460 personer står i kö till en plats.

En förstudie visar att det finns möjlighet att skapa cirka 640 nya båtplatser på södra delen av Örsholmen. En förutsättning för att kunna bygga en ny småbåtshamn är att gällande detaljplan ändras.

Behovet av nya båtplatser i Karlstad är stort eftersom cirka 460 personer står i kö till en plats.

En förstudie visar att det finns möjlighet att skapa cirka 640 nya båtplatser på södra delen av Örsholmen. En förutsättning för att kunna bygga en ny småbåtshamn är att gällande detaljplan ändras.