2014-12-10 06:00

2015-01-20 23:09

Enighet bakom Axelsson

KARLSKOGA: Urban Jonsson blir partiföreträdare för Socialdemokraterna på heltid

Politik. Socialdemokraterna sluter enigt upp bakom Sven-Olov Axelsson som kommunstyrelsens ordförande men det nya inslaget med partiföreträdare väckte en strid där det nu finns både vinnare och förlorare.

I måndags kväll höll Socialdemokraterna ett medlemsmöte i Karlskoga Arbetarekommun för att avgöra vilka som ska ta plats i de olika nämnder och styrelser i kommunen som tillträder efter årsskiftet. På den mest avgörande punkten, kommunstyrelsens ordförande, ställde sig mötet enhälligt bakom Sven-Olov Axelsson som har den rollen i dag.

– Det känns inspirerande och tryggt att få det här stödet. Hittills har jag ju bara haft det här uppdraget till låns under ett år, säger Axelsson.

Nytt lag

Det blir delvis ett nytt lag som Axelsson ska leda det kommande året.

– Det blir nya KS-ledamöter, nya människor. En del av dem är yngre och det är positivt, säger Axelsson.

Enigheten var däremot inte lika stor inför den nya funktionen som partiföreträdare. Valberedningen hade föreslagit att tjänsten skulle delas mellan Arbetarekommunens ordförande Urban Jonsson och gymnasienämndens avgående ordförande Helena Frisk.

Efter fler omröstningar slutade det med att Urban Jonsson ensam får uppdraget på heltid. Urban Jonsson får en ersättare i Nina Höijer och de båda blir samtidigt ledamöter i kommunstyrelsen.

– Vi har inte haft partiföreträdare förut. Jag ser framför allt behovet av att stötta de som är ordförande och se till att partitanken finns där. Det är tufft att vara ordförande och nu finns det någon att luta sig mot och bolla idéer med, säger Urban Jonsson.

Jonsson och Höijer

Mötet stod fast vid förslaget att partiföreträdarna också ska sitta i kommunstyrelsen medan ordförandena för facknämnderna inte ska vara det. Det innebär att Urban Jonsson och Nina Höijer samt Maria Karlsson och Johan Karlsson blir ledamöter i kommunstyrelsen.

De här besluten innebär också att Helena Frisk, som fick flest personröster av Socialdemokraternas väljare i september, nu står helt utan tunga politiska uppdrag i kommunen. Frisk valdes tidigare i höst till förste vice ordförande i kommunfullmäktige men det är ett hedersuppdrag utan reellt politiskt inflytande.

– Vi har högt i tak i partiet och det är inte alltid vi har samma åsikter. Det blir en diskussion, vi röstar fram ett beslut och sedan är vi överens när vi går därifrån. Men det är givetvis tufft för Helena att försvinna under vägen, säger Urban Jonsson.

Gjort ett bra jobb

Jonsson menar att Frisk sannolikt fått behålla posten som ordförande för gymnasienämnden om hon inte själv sagt ifrån sig det uppdraget.

Axelsson konstaterar att Frisk gjort ett bra jobb som gymnasienämndens ordförande under den tid som samarbetet med Degerfors byggts upp.

– Det har varit en väldigt svår situation som hon har jobbat sig igenom. Nu har gymnasienämnden en budget som fungerar, säger Axelsson.

Vi har sökt Helena Frisk för en kommentar utan att lyckas.

Mötet sköt också frågan om ny ordförande för Kemab på framtiden.

I måndags kväll höll Socialdemokraterna ett medlemsmöte i Karlskoga Arbetarekommun för att avgöra vilka som ska ta plats i de olika nämnder och styrelser i kommunen som tillträder efter årsskiftet. På den mest avgörande punkten, kommunstyrelsens ordförande, ställde sig mötet enhälligt bakom Sven-Olov Axelsson som har den rollen i dag.

– Det känns inspirerande och tryggt att få det här stödet. Hittills har jag ju bara haft det här uppdraget till låns under ett år, säger Axelsson.

Nytt lag

Det blir delvis ett nytt lag som Axelsson ska leda det kommande året.

– Det blir nya KS-ledamöter, nya människor. En del av dem är yngre och det är positivt, säger Axelsson.

Enigheten var däremot inte lika stor inför den nya funktionen som partiföreträdare. Valberedningen hade föreslagit att tjänsten skulle delas mellan Arbetarekommunens ordförande Urban Jonsson och gymnasienämndens avgående ordförande Helena Frisk.

Efter fler omröstningar slutade det med att Urban Jonsson ensam får uppdraget på heltid. Urban Jonsson får en ersättare i Nina Höijer och de båda blir samtidigt ledamöter i kommunstyrelsen.

– Vi har inte haft partiföreträdare förut. Jag ser framför allt behovet av att stötta de som är ordförande och se till att partitanken finns där. Det är tufft att vara ordförande och nu finns det någon att luta sig mot och bolla idéer med, säger Urban Jonsson.

Jonsson och Höijer

Mötet stod fast vid förslaget att partiföreträdarna också ska sitta i kommunstyrelsen medan ordförandena för facknämnderna inte ska vara det. Det innebär att Urban Jonsson och Nina Höijer samt Maria Karlsson och Johan Karlsson blir ledamöter i kommunstyrelsen.

De här besluten innebär också att Helena Frisk, som fick flest personröster av Socialdemokraternas väljare i september, nu står helt utan tunga politiska uppdrag i kommunen. Frisk valdes tidigare i höst till förste vice ordförande i kommunfullmäktige men det är ett hedersuppdrag utan reellt politiskt inflytande.

– Vi har högt i tak i partiet och det är inte alltid vi har samma åsikter. Det blir en diskussion, vi röstar fram ett beslut och sedan är vi överens när vi går därifrån. Men det är givetvis tufft för Helena att försvinna under vägen, säger Urban Jonsson.

Gjort ett bra jobb

Jonsson menar att Frisk sannolikt fått behålla posten som ordförande för gymnasienämnden om hon inte själv sagt ifrån sig det uppdraget.

Axelsson konstaterar att Frisk gjort ett bra jobb som gymnasienämndens ordförande under den tid som samarbetet med Degerfors byggts upp.

– Det har varit en väldigt svår situation som hon har jobbat sig igenom. Nu har gymnasienämnden en budget som fungerar, säger Axelsson.

Vi har sökt Helena Frisk för en kommentar utan att lyckas.

Mötet sköt också frågan om ny ordförande för Kemab på framtiden.

De blir Socialdemokraternas ordförande i nämnder och styrelser

Kommunstyrelsen: Sven-Olov Axelsson

Socialnämnden: Ingegerd Bennysson

Barn- & utbildningsn: Yvonne Nilsson

Gymnasienämnden: Matz Ericson

Samhällsbyggnadsn: Liselotte Eriksson

Kultur- & föreningsn: Siv Björck Kjellgren

Folkhälsonämnden: Christina Gustavsson

Myndighetsnämnden: Göran Pettersson

Karlskogahem: Rolf Lindberg

Kemab: Beslutas senare

BRT: Göran Ståhlberg

Valnämnden: Tomas Öhrn

Överförmyndarnämnd: Britt-Marie Karlsson

Revision: Boo Thuvander, Hans-Inge Nilsson

Källa: