2014-12-10 16:39

2015-01-20 23:09

20 nya parkeringsplatser byggs

ÅMÅL: Mer tillgängligt i centrum

Fler parkeringsplatser, ny belysning och helt nya ytor. Shoppingområdet vid Ica och Konsum skall bli mer attraktivt till en kostnad av 3,5 miljoner kronor.

Ombyggnaden av parkeringsytorna runt Systembolaget, Ica Supermarket och Coop Konsum i Åmål kommer att ge ytterligare 20 parkeringsplatser.

Till den kommer en satsning på ny armatur, ny asfalt och ny platt- och stenläggning, för att underlätta för dem som behöver dra kundvagnar i området.

– Detta är ett led i satsningen på centrumhandeln i Åmål. Vi vill att det skall vara attraktivt att handla i centrum, säger Carl-Gustav Bergenholtz, chef för tillväxtenheten i Åmåls kommun.

Kostar 3,5 miljoner

Bygget beräknas kosta cirka 3,5 miljoner och tre aktörer delar på kostnaden. Fastighetsägarna Detrem AB och Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg står för ena hälften och Åmåls kommun för den andra.

Ännu är ingen entreprenör utsedd.

Klart till sommaren

– Beroende på vädret, kan nog bygget komma i gång ganska snart. Förhoppningen är att allt skall vara klart före sommaren, säger Carl-Gustav Bergenholtz.

I och med ombyggnaden försvinner sex parkeringsrutor och 26 nya byggs. Det innebär ett netto på 20 nya platser.

Omplaneringen av parkeringsytorna är tänkt att förenkla för bilister som vill parkera. Bland annat görs klart en ny parkering för bil, mc, samt en handikapparkering vid den västra väggen vid Systembolaget.

En annan synbar förändring är elva helt nya parkeringsrutor som placeras på snedden på Mellanbrogatan alldeles norr om Konsum.

Blir det inte trångt där?

– Det är synd att säga att det är gott om plats, men det räcker till. Parkeringsrutorna håller minimimåtten, vilket de förresten gör redan nu på Ica-parkeringen. Tanken är ju att ge så många som möjligt chansen att parkera nära centrum, säger Carl-Gustav Bergenholtz.

Ombyggnaden av parkeringsytorna runt Systembolaget, Ica Supermarket och Coop Konsum i Åmål kommer att ge ytterligare 20 parkeringsplatser.

Till den kommer en satsning på ny armatur, ny asfalt och ny platt- och stenläggning, för att underlätta för dem som behöver dra kundvagnar i området.

– Detta är ett led i satsningen på centrumhandeln i Åmål. Vi vill att det skall vara attraktivt att handla i centrum, säger Carl-Gustav Bergenholtz, chef för tillväxtenheten i Åmåls kommun.

Kostar 3,5 miljoner

Bygget beräknas kosta cirka 3,5 miljoner och tre aktörer delar på kostnaden. Fastighetsägarna Detrem AB och Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg står för ena hälften och Åmåls kommun för den andra.

Ännu är ingen entreprenör utsedd.

Klart till sommaren

– Beroende på vädret, kan nog bygget komma i gång ganska snart. Förhoppningen är att allt skall vara klart före sommaren, säger Carl-Gustav Bergenholtz.

I och med ombyggnaden försvinner sex parkeringsrutor och 26 nya byggs. Det innebär ett netto på 20 nya platser.

Omplaneringen av parkeringsytorna är tänkt att förenkla för bilister som vill parkera. Bland annat görs klart en ny parkering för bil, mc, samt en handikapparkering vid den västra väggen vid Systembolaget.

En annan synbar förändring är elva helt nya parkeringsrutor som placeras på snedden på Mellanbrogatan alldeles norr om Konsum.

Blir det inte trångt där?

– Det är synd att säga att det är gott om plats, men det räcker till. Parkeringsrutorna håller minimimåtten, vilket de förresten gör redan nu på Ica-parkeringen. Tanken är ju att ge så många som möjligt chansen att parkera nära centrum, säger Carl-Gustav Bergenholtz.

  • Ove Rydh