2014-12-09 16:17

2015-01-20 23:09

Wettmark knep platsen

ARVIKA: Kommunstyrelsen

Jan Wettmark (M) blir formellt, arvoderat oppositionsråd i Arvika kommun. Det avgjorde kommunledningsutskottet i förra veckan.
– Nu kör vi som vanligt, säger kommunalrådet Claes Pettersson (S).

I oktober splittrades Arvikas borgerliga allians. Folkpartiet och Centern ville hellre se Mona Smedman (C) än Jan Wettmark (M) som oppositionsråd.

Ta bort arvodet

I kommunfullmäktiges omröstning i november utsågs Wettmark till kommunstyrelsens andre vice ordförande; en post som hittills kopplats till oppositionsledarrollen. Inför omröstningen sade dock Wettmark att han, om han vann, skulle föreslå att oppositionsrådsarvodet på 180,000 kronor per år antingen delades upp i tre delar eller helt skulle tas bort:

– Oppositionsledarrollen är överspelad just nu, sade han.

Har kvar arvodet

Nu blir det dock annat ljud i skällan. Kommunledningsutskottet (KLU) beslutade i förra veckan att Wettmark blir oppositionsråd och att han behåller arvodet.

– Man vill ha en oppositionsledare som har kommunalrådsansvar, som företräder oppositionen, säger Jan Wettmark.

Claes Pettersson förtydligar:

– Vi har tagit ett enigt beslut i KLU. Alla ville att arvodet blev kvar, och då var det mest naturligt att det blev den som var vald till andre vice ordförande i kommunstyrelsen, säger han.

Men så lät det inte för en månad sedan?

– Jag kommer att ha samordnings- och informationsansvar för oppositionen. SD har jag knappt pratat med, men C och FP känner jag ju och vi kommer att lappa ihop det här. Skillnaden mot förut är att jag inte kan tala rent politiskt för hela oppositionen, säger Jan Wettmark nu.

Informationsärenden

Vid presskonferensen efter måndagens kommunstyrelsesammanträde, konstaterade Claes Pettersson att konjunkturen ännu inte har hämtat sig. Företagen märker av en osäkerhet som gör att färre vågar handla.

Arvika, Eda, Årjäng, Säffle och Sunne har tillsatt en campingutredning, som slutredovisas vid årsskiftet. Gemensam marknadsföring, bokningssystem och kompetensutveckling har man redan delredovisat som utvecklingsmöjligheter.

Kommunen behöver fler lokaler för både kvotflyktingar, ensamkommande flyktingbarn och förskolebarn. Om kommunen köper och renoverar Parkhallen skulle ytterligare två förskoleavdelningar kunna startas.

– Vi har ett borgensåtagande på 3,5 miljoner. Priset som vi i så fall borde gå in med ska verkställa våra lånebelopp, säger Pettersson.

Kyrkorna i Arvika har bett kommunen utreda hur man kan hjälpa tiggarna på stadens gator. Frågan har skickats till förvaltningen för beredning.

I oktober splittrades Arvikas borgerliga allians. Folkpartiet och Centern ville hellre se Mona Smedman (C) än Jan Wettmark (M) som oppositionsråd.

Ta bort arvodet

I kommunfullmäktiges omröstning i november utsågs Wettmark till kommunstyrelsens andre vice ordförande; en post som hittills kopplats till oppositionsledarrollen. Inför omröstningen sade dock Wettmark att han, om han vann, skulle föreslå att oppositionsrådsarvodet på 180,000 kronor per år antingen delades upp i tre delar eller helt skulle tas bort:

– Oppositionsledarrollen är överspelad just nu, sade han.

Har kvar arvodet

Nu blir det dock annat ljud i skällan. Kommunledningsutskottet (KLU) beslutade i förra veckan att Wettmark blir oppositionsråd och att han behåller arvodet.

– Man vill ha en oppositionsledare som har kommunalrådsansvar, som företräder oppositionen, säger Jan Wettmark.

Claes Pettersson förtydligar:

– Vi har tagit ett enigt beslut i KLU. Alla ville att arvodet blev kvar, och då var det mest naturligt att det blev den som var vald till andre vice ordförande i kommunstyrelsen, säger han.

Men så lät det inte för en månad sedan?

– Jag kommer att ha samordnings- och informationsansvar för oppositionen. SD har jag knappt pratat med, men C och FP känner jag ju och vi kommer att lappa ihop det här. Skillnaden mot förut är att jag inte kan tala rent politiskt för hela oppositionen, säger Jan Wettmark nu.

Informationsärenden

Vid presskonferensen efter måndagens kommunstyrelsesammanträde, konstaterade Claes Pettersson att konjunkturen ännu inte har hämtat sig. Företagen märker av en osäkerhet som gör att färre vågar handla.

Arvika, Eda, Årjäng, Säffle och Sunne har tillsatt en campingutredning, som slutredovisas vid årsskiftet. Gemensam marknadsföring, bokningssystem och kompetensutveckling har man redan delredovisat som utvecklingsmöjligheter.

Kommunen behöver fler lokaler för både kvotflyktingar, ensamkommande flyktingbarn och förskolebarn. Om kommunen köper och renoverar Parkhallen skulle ytterligare två förskoleavdelningar kunna startas.

– Vi har ett borgensåtagande på 3,5 miljoner. Priset som vi i så fall borde gå in med ska verkställa våra lånebelopp, säger Pettersson.

Kyrkorna i Arvika har bett kommunen utreda hur man kan hjälpa tiggarna på stadens gator. Frågan har skickats till förvaltningen för beredning.

  • Charlotte Årling