2014-12-09 06:00

2015-01-20 22:55

Samarbete på gång med Örebro

LANDSTINGET: Vårdutbildningar

Karlstads universitet har nu återigen svarat landstinget. Tonen är hovsammare men beskedet detsamma, viktiga utbildningar läggs ner. I stället ska landstinget nu samarbeta med Örebro universitet.

I början av hösten beslutade Karlstads universitets rektor Åsa Bergenheim att tre efterfrågade utbildningar inom vårdsektorn ska läggas ner. Det gällde utbildning av biomedicinska analytiker, tandhygienister och receptarier.

När två höga chefer på landstinget efter ett tag samlade sig till ett protestbrev fick de svar från rektor med vändande post. Beskedet var att beslutet stod fast och att landstinget inte har med saken att göra.

I protestbrevet begärde de två landstingscheferna också att få komma upp till universitetet för att beskriva vilka konsekvenser nedläggningen får för landstinget och sjukvården. Denna begäran ignorerades av rektor vilket fick landstingscheferna att upprepa sin begäran i ett nytt brev.

Nej i hovsammare ton

Nu har universitet svarat på detta andra brev och det är då inte rektor som skriver utan prorektor Thomas Blom och universitetsdirektör Anne-Christine Larsson. Tonen är klart hovsammare men beskedet är ändå det samma. Utbildningarna kommer att läggas ner och inte heller de nya brevskrivarna tar någon notis om landstingschefernas begäran att få komma upp på universitetet.

Samtidigt står det nu klart att landstinget kommer att inleda ett samarbete med Örebro universitet för att i någon mån kompensera för nedläggningarna i Karlstad. Det gäller då utbildning av biomedicinska analytiker.

Örebro universitet planerar inte för någon utökning av utbildningen. Däremot ska den verksamhetsförlagda utbildning som dominerar det tredje året också kunna göras i Karlstad.

– Man kan tänka sig att studenter från Värmland gärna vill göra det tredje året på hemmaplan, säger Christina Karlsson som är programansvarig för det biomedicinska analytikerprogrammet vid Örebro universitet. Det är det landstinget nu ska ordna.

I förra veckan vädjade hela det offentliga tandvårdssverige i form av Sveriges folktandvårdsförening till Karlstads universitet att ompröva nedläggningsbeslutet. Tidigare har Sveriges apoteksförening gjort samma sak och det med ordalag som ”chockerande”.

I början av hösten beslutade Karlstads universitets rektor Åsa Bergenheim att tre efterfrågade utbildningar inom vårdsektorn ska läggas ner. Det gällde utbildning av biomedicinska analytiker, tandhygienister och receptarier.

När två höga chefer på landstinget efter ett tag samlade sig till ett protestbrev fick de svar från rektor med vändande post. Beskedet var att beslutet stod fast och att landstinget inte har med saken att göra.

I protestbrevet begärde de två landstingscheferna också att få komma upp till universitetet för att beskriva vilka konsekvenser nedläggningen får för landstinget och sjukvården. Denna begäran ignorerades av rektor vilket fick landstingscheferna att upprepa sin begäran i ett nytt brev.

Nej i hovsammare ton

Nu har universitet svarat på detta andra brev och det är då inte rektor som skriver utan prorektor Thomas Blom och universitetsdirektör Anne-Christine Larsson. Tonen är klart hovsammare men beskedet är ändå det samma. Utbildningarna kommer att läggas ner och inte heller de nya brevskrivarna tar någon notis om landstingschefernas begäran att få komma upp på universitetet.

Samtidigt står det nu klart att landstinget kommer att inleda ett samarbete med Örebro universitet för att i någon mån kompensera för nedläggningarna i Karlstad. Det gäller då utbildning av biomedicinska analytiker.

Örebro universitet planerar inte för någon utökning av utbildningen. Däremot ska den verksamhetsförlagda utbildning som dominerar det tredje året också kunna göras i Karlstad.

– Man kan tänka sig att studenter från Värmland gärna vill göra det tredje året på hemmaplan, säger Christina Karlsson som är programansvarig för det biomedicinska analytikerprogrammet vid Örebro universitet. Det är det landstinget nu ska ordna.

I förra veckan vädjade hela det offentliga tandvårdssverige i form av Sveriges folktandvårdsförening till Karlstads universitet att ompröva nedläggningsbeslutet. Tidigare har Sveriges apoteksförening gjort samma sak och det med ordalag som ”chockerande”.