2014-12-09 17:18

2015-01-20 23:09

Antalet arbetslösa i länet sjunker

VÄRMLAND: Svårare att hitta utbildad personal

Försiktig optimism. Återhämtningen på arbetsmarknaden går långsamt. Arbetsförmedlingens prognos för 2015 visar på ökad sysselsättning, samtidigt finns en stor brist på kompetenser och många har svårt att få jobb.

Trots att arbetslösheten minskat under 2014 och kommer att fortsätta under 2015 råder inte glädjerus på Arbetsförmedlingen i Karlstad.

På tisdagen summerades prognosen för arbetsmarknaden i Värmland under 2015 och det råder en försiktig optimism bland företag och offentlig sektor. 2013 var arbetslösheten 9,6 procent i länet, i år är den 8,8 procent och prognosen för 2015 är att den ska minska ytterligare, till 8,0 procent.

– Antalet sysselsatta ökade med 800 personer under 2014 och vi räknar med ytterligare 900 under 2015. Det är en ökning med 0,8 procent. Rikssnittet är på 1,2 procent och vi brukar ligga under det, säger Ann Mannerstedt, utredare på Arbetsförmedlingen.

Stora skillnader

Anledningen till att Värmland ligger lägre förklaras med att det är ett län som ser väldigt olika ut från kommun till kommun.

– Att det är ett skogs- och industrilän påverkar strukturerna på arbetsmarknaden och skillnaderna i länet. I vissa kommuner, som Storfors, är arbetslösheten nästan 15 procent, medan den i andra, som Hammarö, är 5,5 procent, säger Lena Hertzberg, arbetsförmedlingschef.

Det finns både svaga positiva signaler och stora svårigheter för Arbetsförmedlingen framöver. Det positiva är att arbetslösheten sjunker, sakta men säkert efter jobbkrisen 2009.

De stora utmaningarna ligger i att allt fler, inom privat men framföra allt offentlig sektor, ser en brist på rätt kompetens och utbildad arbetskraft.

Utbildning ger jobb

– I privat sektor upplever en femtedel brist på kompetens och inom offentlig är det nästan hälften. Det börjar tidigt med en ökning av ungdomar som inte har en färdig gymnasieutbildning, eller ens gått kart grundskolan och det krävs för att få ett jobb, säger Lena Hertzberg.

Svårast att få ett arbete har de som inte har någon högre utbildning, har en funktionsnedsättning, långtidssjukskrivna och utomeuropeiskt födda.

– Ungdomarna har också en hög stapel i diagrammet men bland dem är det ett stort flöde. De anmäler sig efter studenten, får ett jobb efter sommaren, slutar, börja plugga och så vidare, säger Lena Hertzberg.

Ungdomarnas tidiga val, framför allt killarnas som har en högre arbetslöshet, spelar stor roll för framtiden.

– Den stora framtidsfrågan är ungdomarnas utbildning och där måste man börja motivera tidigt i skolan. Det är bättre att välja ett yrkesförberedande program på gymnasiet, fullfölja det och kunna få ett jobb än att välja ett teoretiskt program och hoppa av, fortsätter hon.

Trots att arbetslösheten minskat under 2014 och kommer att fortsätta under 2015 råder inte glädjerus på Arbetsförmedlingen i Karlstad.

På tisdagen summerades prognosen för arbetsmarknaden i Värmland under 2015 och det råder en försiktig optimism bland företag och offentlig sektor. 2013 var arbetslösheten 9,6 procent i länet, i år är den 8,8 procent och prognosen för 2015 är att den ska minska ytterligare, till 8,0 procent.

– Antalet sysselsatta ökade med 800 personer under 2014 och vi räknar med ytterligare 900 under 2015. Det är en ökning med 0,8 procent. Rikssnittet är på 1,2 procent och vi brukar ligga under det, säger Ann Mannerstedt, utredare på Arbetsförmedlingen.

Stora skillnader

Anledningen till att Värmland ligger lägre förklaras med att det är ett län som ser väldigt olika ut från kommun till kommun.

– Att det är ett skogs- och industrilän påverkar strukturerna på arbetsmarknaden och skillnaderna i länet. I vissa kommuner, som Storfors, är arbetslösheten nästan 15 procent, medan den i andra, som Hammarö, är 5,5 procent, säger Lena Hertzberg, arbetsförmedlingschef.

Det finns både svaga positiva signaler och stora svårigheter för Arbetsförmedlingen framöver. Det positiva är att arbetslösheten sjunker, sakta men säkert efter jobbkrisen 2009.

De stora utmaningarna ligger i att allt fler, inom privat men framföra allt offentlig sektor, ser en brist på rätt kompetens och utbildad arbetskraft.

Utbildning ger jobb

– I privat sektor upplever en femtedel brist på kompetens och inom offentlig är det nästan hälften. Det börjar tidigt med en ökning av ungdomar som inte har en färdig gymnasieutbildning, eller ens gått kart grundskolan och det krävs för att få ett jobb, säger Lena Hertzberg.

Svårast att få ett arbete har de som inte har någon högre utbildning, har en funktionsnedsättning, långtidssjukskrivna och utomeuropeiskt födda.

– Ungdomarna har också en hög stapel i diagrammet men bland dem är det ett stort flöde. De anmäler sig efter studenten, får ett jobb efter sommaren, slutar, börja plugga och så vidare, säger Lena Hertzberg.

Ungdomarnas tidiga val, framför allt killarnas som har en högre arbetslöshet, spelar stor roll för framtiden.

– Den stora framtidsfrågan är ungdomarnas utbildning och där måste man börja motivera tidigt i skolan. Det är bättre att välja ett yrkesförberedande program på gymnasiet, fullfölja det och kunna få ett jobb än att välja ett teoretiskt program och hoppa av, fortsätter hon.

Här finns jobben 2015

Brist - fler platser än sökande

Civilingenjör (el, bygg, maskin, elektronik/tele)

Förskollärare

Gymnasielärare (matematik, naturvetenskap)

IT-specialister

Lastbilsmekaniker

Läkare

Psykloger

Sjuksköterskor, grundutbildade

Specialistsjuksköterskor

Specialpedagoger

Överskott - fler sökande än platser

Administratörer och sekreterare

Barnskötare

Ekonomiassistenter

Försäljare, dagligvaror och fackhandel

Köks- och restaurangbiträden

Lagerarbetare

Receptionist

Städare

Truckförare

Vaktmästare

Källa: Arbetsförmedlingen Värmland