2017-10-17 18:53

2017-10-17 18:53

Unik satsning på specialpedagogik

HAMMARÖ: Skippar statsbidrag och kör själva

I år satsar Hammarö kommun på att utbilda alla lärare i specialpedagogik, för att möta alla elevers behov.

Lärarna i Hammarö kommun har under åren fortbildats inom olika ämnen. Förra året var det fokus på Språk- och kunskapsutvecklande arbete, i år är det Specialpedagogik för lärande och nästa år blir det Digitalisering.

Det som är unikt med deras satsning är att de tackat nej till det statsbidrag de fått får satsningarna och genomför utbildningarna i egen regi.

– Vi tackade nej till statsbidraget för att kunna köra på halvfart i stället för helfart. Det fungerar bättre ihop med undervisningen och är vad pedagogerna själva vill, säger Catrine Thorén, utvecklingsledare för förskola och skola i Hammarö kommun.

Effektiv metod

Samtliga cirka 200 lärare leds av tio lärledare som redan finns i verksamheten under en timme varannan torsdag. Syftet är att ge en undervisning som möter alla elevers behov, både de som behöver mer stimulans och de som behöver mer stöd.

– I det övergripande kvalitetsarbetet har vi fått syn på att vi har en hög och jämn måluppfyllelse vad gäller elevernas resultat. Men kan konstatera att lärarna kan bredda sin undervisning för att bättre ge alla elever det stöd och den hjälp de behöver. Det sätt undervisningen bedrivs på är helt avgörande för elevernas lärande, fortsätter hon.

Och deras metod att genomföra fortbildning på har visat sig fungera.

– Det ger effekter. Eftersom vi jobbat så tidigare har vi sett att det ger resultat. Alla lärare från de olika skolorna blandas i utbildningsgrupperna, vilket också varit ett önskemål.

Rektorssatsning

Unikt är också att de även parallellt har en satsning på de sju skolledarna.

– En rektor måste vara delaktig i satsningarna så det är framgångrikt att vi gör det parallellt. Sådana satsningar finns det inte inom Skolverket, säger Anders Peterson, rektor på Hammarlundens högstadium.

Satsningen som kallas En skola för alla startade samtidigt som höstterminen 2017 och pågår till och med vårterminen 2018.

Lärarna i Hammarö kommun har under åren fortbildats inom olika ämnen. Förra året var det fokus på Språk- och kunskapsutvecklande arbete, i år är det Specialpedagogik för lärande och nästa år blir det Digitalisering.

Det som är unikt med deras satsning är att de tackat nej till det statsbidrag de fått får satsningarna och genomför utbildningarna i egen regi.

– Vi tackade nej till statsbidraget för att kunna köra på halvfart i stället för helfart. Det fungerar bättre ihop med undervisningen och är vad pedagogerna själva vill, säger Catrine Thorén, utvecklingsledare för förskola och skola i Hammarö kommun.

Effektiv metod

Samtliga cirka 200 lärare leds av tio lärledare som redan finns i verksamheten under en timme varannan torsdag. Syftet är att ge en undervisning som möter alla elevers behov, både de som behöver mer stimulans och de som behöver mer stöd.

– I det övergripande kvalitetsarbetet har vi fått syn på att vi har en hög och jämn måluppfyllelse vad gäller elevernas resultat. Men kan konstatera att lärarna kan bredda sin undervisning för att bättre ge alla elever det stöd och den hjälp de behöver. Det sätt undervisningen bedrivs på är helt avgörande för elevernas lärande, fortsätter hon.

Och deras metod att genomföra fortbildning på har visat sig fungera.

– Det ger effekter. Eftersom vi jobbat så tidigare har vi sett att det ger resultat. Alla lärare från de olika skolorna blandas i utbildningsgrupperna, vilket också varit ett önskemål.

Rektorssatsning

Unikt är också att de även parallellt har en satsning på de sju skolledarna.

– En rektor måste vara delaktig i satsningarna så det är framgångrikt att vi gör det parallellt. Sådana satsningar finns det inte inom Skolverket, säger Anders Peterson, rektor på Hammarlundens högstadium.

Satsningen som kallas En skola för alla startade samtidigt som höstterminen 2017 och pågår till och med vårterminen 2018.