2017-10-17 17:55

2017-10-17 17:55

Klubbat Hammarö

Kommunstyrelsen, Hammarö

Ökade sjuktal

Hammarö kommun har fått besök av Försäkringskassan eftersom sjuktalen bland invånarna i kommunen inte harmonierar med medeltalen i Sverige. Sjuktalen i Värmland sjunker men på Hammarö går de åt fel håll och den största anledningen är psykisk ohälsa. Kommunen ska titta på hur den kan jobba med folkhälsan.

Bostäder för nyanlända

Att Hammarö kommun har brist på bostäder, framför allt lägenheter, är känt. Enligt socialchef Per Söderberg är bostadsbristen för nyanlända som kommunplacerats i Hammarö kommun akut. Det finns en lösning för 2017, men från 2018 och framåt måste man hitta permanenta lösningar i stället för de som nu tillämpats.

Möjlighet till tomträtt

Det har inte tidigare varit möjligt att få tomträtt i Hammarö kommun tidigare, utan enbart arrende. Men nu blir det möjligt och gäller industritomter för näringslivet till upplåtelse av kommunal mark genom tomträttsavtal.

Tävling om ”Trofédepåtomten”

Den tomt i Lillängshamnen där Trofédepån tidigare låg ska få nytt liv. Genom beslut om en markanvisningstävling får vinnaren, som kan betala minst 7 miljoner kronor, köpa marken och uppföra en kombination av bostäder, restaurang eller handel på platsen. Tomten är på 5 500 kvardatmeter och det finns ett rivningsbeslut på den befintliga byggnaden.

Ökade sjuktal

Hammarö kommun har fått besök av Försäkringskassan eftersom sjuktalen bland invånarna i kommunen inte harmonierar med medeltalen i Sverige. Sjuktalen i Värmland sjunker men på Hammarö går de åt fel håll och den största anledningen är psykisk ohälsa. Kommunen ska titta på hur den kan jobba med folkhälsan.

Bostäder för nyanlända

Att Hammarö kommun har brist på bostäder, framför allt lägenheter, är känt. Enligt socialchef Per Söderberg är bostadsbristen för nyanlända som kommunplacerats i Hammarö kommun akut. Det finns en lösning för 2017, men från 2018 och framåt måste man hitta permanenta lösningar i stället för de som nu tillämpats.

Möjlighet till tomträtt

Det har inte tidigare varit möjligt att få tomträtt i Hammarö kommun tidigare, utan enbart arrende. Men nu blir det möjligt och gäller industritomter för näringslivet till upplåtelse av kommunal mark genom tomträttsavtal.

Tävling om ”Trofédepåtomten”

Den tomt i Lillängshamnen där Trofédepån tidigare låg ska få nytt liv. Genom beslut om en markanvisningstävling får vinnaren, som kan betala minst 7 miljoner kronor, köpa marken och uppföra en kombination av bostäder, restaurang eller handel på platsen. Tomten är på 5 500 kvardatmeter och det finns ett rivningsbeslut på den befintliga byggnaden.