2017-09-14 05:59

2017-09-14 05:59

"Vi står inför en folkomröstning"

VALET 2018: Per Aspengren (S), kommunalråd Hammarö:

Han vill prata innehåll, inte placering.
Här svarar kommunalrådet Per Aspengren (S) på Hammarö på NWT:s enkät om sin politiska framtid, vad han gjort bra den nuvarande mandatperioden samt om han har blivit hotad på grund av sitt politiska engagemang.

Vill du fortsätta som kommunalråd efter valet 2018?

– Ja, jag vill fortsätta. Jag och mitt parti vill vara med och fortsätta utveckla Hammarö kommun.

Tre saker du gjort bra den här mandatperioden?

– Vi har byggt hyresrätter både i Lillängshamnen och nu i centrum. Vi har enats alla partier i VA- frågan på Hammarö. Vi har kommit igång med särskilda boendet som är Hammarö kommuns största investering och möter upp behovet i äldreomsorgen.

Hetaste frågan i din kommun det kommande året?

– Just nu är det skolan och vi står inför en folkomröstning redan i år den 10 december. Jag hoppas den är avgjord så vi istället för att prata om vart lokaler skall stå placerade så hoppas jag på att vi istället pratar om innehållet. Hur vi lyckas skapa en jämlik och likvärdig skola. Jag tror att välfärdsfrågorna och tillgängligheten till välfärden kommer att vara heta frågor i valrörelsen.

Det kommande valåret, hur spännande känns det?

– Valet 2018 kommer att bli både spännande och viktigt. Jag hoppas medborgarna vet om att de borgliga har styrt landet tre gånger, och varje gång de lämnat över makten till oss har vi haft högre arbetslöshet och högre skuldbörda att ta över.

Hot och hat är tyvärr något som många folkvalda utsätts för. Hur drabbad är du?

– Jag vill säga att hat och hot är vidrigt. Det sätter demokratin på spel och inom kommunpolitiken är i stort sett alla fritidspolitiker, vilket gör att om hot och hatbrott förekommer i stor utsträckning, så hoppar många av eller tackar nej till att bli fritidspolitiker och därmed urholkas demokratin.

Vill du fortsätta som kommunalråd efter valet 2018?

– Ja, jag vill fortsätta. Jag och mitt parti vill vara med och fortsätta utveckla Hammarö kommun.

Tre saker du gjort bra den här mandatperioden?

– Vi har byggt hyresrätter både i Lillängshamnen och nu i centrum. Vi har enats alla partier i VA- frågan på Hammarö. Vi har kommit igång med särskilda boendet som är Hammarö kommuns största investering och möter upp behovet i äldreomsorgen.

Hetaste frågan i din kommun det kommande året?

– Just nu är det skolan och vi står inför en folkomröstning redan i år den 10 december. Jag hoppas den är avgjord så vi istället för att prata om vart lokaler skall stå placerade så hoppas jag på att vi istället pratar om innehållet. Hur vi lyckas skapa en jämlik och likvärdig skola. Jag tror att välfärdsfrågorna och tillgängligheten till välfärden kommer att vara heta frågor i valrörelsen.

Det kommande valåret, hur spännande känns det?

– Valet 2018 kommer att bli både spännande och viktigt. Jag hoppas medborgarna vet om att de borgliga har styrt landet tre gånger, och varje gång de lämnat över makten till oss har vi haft högre arbetslöshet och högre skuldbörda att ta över.

Hot och hat är tyvärr något som många folkvalda utsätts för. Hur drabbad är du?

– Jag vill säga att hat och hot är vidrigt. Det sätter demokratin på spel och inom kommunpolitiken är i stort sett alla fritidspolitiker, vilket gör att om hot och hatbrott förekommer i stor utsträckning, så hoppar många av eller tackar nej till att bli fritidspolitiker och därmed urholkas demokratin.