2017-09-11 18:24

2017-09-11 18:24

Lunden renoveras men äldsta huset ska rivas

HAMMARÖ: Kommunen - museet 1-1

Kommunen lyssnar på länsstyrelsen och Värmlands museum och renoverar det gamla bostadsområdet Lunden.
Men k-märkta Nämndemannagården på Nolgård ska rivas.

– Vi viker oss inte!

Förklarar kommunalrådet Per Aspengren (S). På kommunstyrelsens sammanträde i måndags drev majoriteten, S + V + C, igenom beslutet att satsa upp till 60 miljoner på en utvändig renovering av de 14 husen.

KD som vill riva och istället bygga nya hus, fick med sig den övriga oppositionen på en återremiss när beslutet skulle ha fattas i juni. Därför blir det nu ett extra sammanträde med kommunstyrelsen den 25 september för att kommunfullmäktige senare samma dag ska kunna fatta det definitiva beslutet renovera.

Man vill komma igång med jobbet omedelbart. Tre, fyra hus åt gången och, hoppas man, utan att hyresgästerna ska behöva flyttat ut under arbetet.

Förutom de sedvanliga, årliga hyresjusteringarna kommer fasadrenoveringen inte att leda till höjda hyror. Exteriört underhåll är fastighetsägarens ansvar, meddelar kommunen.

– Att riva och bygga nytt hade kostat 147 miljoner. Och det hade museet och länsstyrelsen aldrig tillåtit eftersom husen är skyddade som särskilt värdefulla, säger Per Aspengren.

Precis som i fallet med Nämndemannagården på Nolgård från 1700-talet. Den q och k-märkta gården vill länsstyrelsen och museet också bevara.

Men där lyssnar inte kommunen.

– Förfallet har gått för långt. Det skulle medföra orimliga kostnader att renovera och närheten till industriområdet och Hammaröleden gör huset olämpligt som bostad, säger Per Aspengren.

– Vi viker oss inte!

Förklarar kommunalrådet Per Aspengren (S). På kommunstyrelsens sammanträde i måndags drev majoriteten, S + V + C, igenom beslutet att satsa upp till 60 miljoner på en utvändig renovering av de 14 husen.

KD som vill riva och istället bygga nya hus, fick med sig den övriga oppositionen på en återremiss när beslutet skulle ha fattas i juni. Därför blir det nu ett extra sammanträde med kommunstyrelsen den 25 september för att kommunfullmäktige senare samma dag ska kunna fatta det definitiva beslutet renovera.

Man vill komma igång med jobbet omedelbart. Tre, fyra hus åt gången och, hoppas man, utan att hyresgästerna ska behöva flyttat ut under arbetet.

Förutom de sedvanliga, årliga hyresjusteringarna kommer fasadrenoveringen inte att leda till höjda hyror. Exteriört underhåll är fastighetsägarens ansvar, meddelar kommunen.

– Att riva och bygga nytt hade kostat 147 miljoner. Och det hade museet och länsstyrelsen aldrig tillåtit eftersom husen är skyddade som särskilt värdefulla, säger Per Aspengren.

Precis som i fallet med Nämndemannagården på Nolgård från 1700-talet. Den q och k-märkta gården vill länsstyrelsen och museet också bevara.

Men där lyssnar inte kommunen.

– Förfallet har gått för långt. Det skulle medföra orimliga kostnader att renovera och närheten till industriområdet och Hammaröleden gör huset olämpligt som bostad, säger Per Aspengren.