2017-09-01 06:00

2017-09-01 06:00

Vad händer med Sätterstrand?

HAMMARÖ: IT-företag vill ta över datahallarna

Ett företag vill ta över datahallarna, men får inte. Vad som händer med resten av byggnaderna är högst oklart. Servicenämndens förslag är att de flesta rivs.

2007 drog kommunen i gång en storsatsning på grön IT, miljö och hälsa. Lokaler hyrdes ut till företag och man började sedan bygga en stor miljömedveten serverhall. 2009 bildades bolaget som skulle driva satsningen.

Bolaget gick med storförlust och i mars 2016 fattade Hammarö kommunstyrelse beslutet att Sätterstrand Business Park AB ska avvecklas. Kommunen äger lokalerna och hyresgästerna skulle inte beröras av att bolaget avvecklades utan få vara kvar enligt de hyresavtal de har.

– Vi ville ha kvar bolaget Sätterstrand men blev nedröstade i fullmäktige så beslutet om avveckling måste vi följa, vilket vi gör och gjort sedan dess, säger kommunalrådet Per Aspengren (S).

Vill köpa

En av hyresgästerna på Sätterstrand är IT-företaget Ismotec. De hyr kontor och sju rack, serverskåp, i datahallen. De liksom andra IT-företag är beroende av datahallen och vill istället vill köpa den av kommunen.

– Vi har väldigt kritiska kunder och det skapar en hel del problem för oss att ta ner allt och bygga upp det igen någon annanstans. Likadant för företag som Midpoint, som dessutom är beroende av tillgång till en lokal datahall, säger Mathias Bucht, vd för Ismotec.

Han har varit i kontakt med Hammarö kommun.

– Läser man fullmäktigebeslutet så ska de avveckla bolaget, men säljer de alla datahallsrelaterade inventarier till mig så står de bara för lokalen som de får hyresintäkter för, fortsätter han.

Litar på juristen

Men på Hammarö kommun är de skeptiska.

– Det är komplicerat att hantera avtal för lokalhyra. Våra jurister säger att vi ska passa oss för att hamna i en situation som kan ge oss ekonomiska problem och rekommenderar oss att inte driva någonting, säger Margareta Ivarsson (C), ordförande i servicenämnden.

Mathias Bucht anser att kommunen inte inser att det blir riskfritt för dem att sälja.

– Om jag köper allt blir de av med alla risker, det blir jag som tecknar avtal med en elleverantör och tar alla risker i verksamheten. Jag hyr ett tomt skal och köper all utrustning där.

Nu vill han få till ett nytt möte med Margareta Ivarsson och Johan Rosqvist, serviceförvaltningens chef.

– Vi försöker just nu hitta en tid som passar för alla. Han har en idé och hittar han en bra lösning så är vi beredda att lyssna, säger Margareta Ivarsson.

Dåligt skick

Samtidigt har servicenämnden precis lämnat ett inriktningsbeslut till kommunstyrelsens arbetsutskott som berör 13 av de 16 byggnaderna på Sätterstrand, ej medräknat den nybyggda datahallen.

– Vårt förslag är att de ska rivas. De tillhör miljonprogrammet som byggdes på 60-70-talen och är inte tjänliga lokaler att ha verksamhet i längre. De är i mycket dåligt skick och vi har inte behov av många av dem, fortsätter hon.

De 13 byggnader nämnden anses ska rivas är åtta boenden, HVB-hem och korttidsboenden, fyra kontorsbyggnader och Sätterstrands förskola.

2007 drog kommunen i gång en storsatsning på grön IT, miljö och hälsa. Lokaler hyrdes ut till företag och man började sedan bygga en stor miljömedveten serverhall. 2009 bildades bolaget som skulle driva satsningen.

Bolaget gick med storförlust och i mars 2016 fattade Hammarö kommunstyrelse beslutet att Sätterstrand Business Park AB ska avvecklas. Kommunen äger lokalerna och hyresgästerna skulle inte beröras av att bolaget avvecklades utan få vara kvar enligt de hyresavtal de har.

– Vi ville ha kvar bolaget Sätterstrand men blev nedröstade i fullmäktige så beslutet om avveckling måste vi följa, vilket vi gör och gjort sedan dess, säger kommunalrådet Per Aspengren (S).

Vill köpa

En av hyresgästerna på Sätterstrand är IT-företaget Ismotec. De hyr kontor och sju rack, serverskåp, i datahallen. De liksom andra IT-företag är beroende av datahallen och vill istället vill köpa den av kommunen.

– Vi har väldigt kritiska kunder och det skapar en hel del problem för oss att ta ner allt och bygga upp det igen någon annanstans. Likadant för företag som Midpoint, som dessutom är beroende av tillgång till en lokal datahall, säger Mathias Bucht, vd för Ismotec.

Han har varit i kontakt med Hammarö kommun.

– Läser man fullmäktigebeslutet så ska de avveckla bolaget, men säljer de alla datahallsrelaterade inventarier till mig så står de bara för lokalen som de får hyresintäkter för, fortsätter han.

Litar på juristen

Men på Hammarö kommun är de skeptiska.

– Det är komplicerat att hantera avtal för lokalhyra. Våra jurister säger att vi ska passa oss för att hamna i en situation som kan ge oss ekonomiska problem och rekommenderar oss att inte driva någonting, säger Margareta Ivarsson (C), ordförande i servicenämnden.

Mathias Bucht anser att kommunen inte inser att det blir riskfritt för dem att sälja.

– Om jag köper allt blir de av med alla risker, det blir jag som tecknar avtal med en elleverantör och tar alla risker i verksamheten. Jag hyr ett tomt skal och köper all utrustning där.

Nu vill han få till ett nytt möte med Margareta Ivarsson och Johan Rosqvist, serviceförvaltningens chef.

– Vi försöker just nu hitta en tid som passar för alla. Han har en idé och hittar han en bra lösning så är vi beredda att lyssna, säger Margareta Ivarsson.

Dåligt skick

Samtidigt har servicenämnden precis lämnat ett inriktningsbeslut till kommunstyrelsens arbetsutskott som berör 13 av de 16 byggnaderna på Sätterstrand, ej medräknat den nybyggda datahallen.

– Vårt förslag är att de ska rivas. De tillhör miljonprogrammet som byggdes på 60-70-talen och är inte tjänliga lokaler att ha verksamhet i längre. De är i mycket dåligt skick och vi har inte behov av många av dem, fortsätter hon.

De 13 byggnader nämnden anses ska rivas är åtta boenden, HVB-hem och korttidsboenden, fyra kontorsbyggnader och Sätterstrands förskola.