2017-09-01 10:53

2017-09-01 10:53

Tumör upptäcktes sent – patient dog

HAMMARÖ

En patient sökte i maj förra året hjälp på Vårdcentralen Skoghall-Lövnäs för smärtor i buken och får en remiss till Kvinnokliniken på CSK för bedömning. Efter undersökning hänvisas hon tillbaka till vårdcentralen med rekommendation om fortsatt utredning.

En månad efter första besöket görs en ultraljudsundersökning där resultatet blir utan anmärkning.

Patienten har fortfarande ont och ordineras smärtstillande.

Efter sex månader söker patienten vård på nytt och då konstateras en tumör på tarmen. Patienten opereras men tillståndet försämras och hon avlider.

Landstinget i Värmland har anmält händelsen som medfört allvarlig vårdskada till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

En månad efter första besöket görs en ultraljudsundersökning där resultatet blir utan anmärkning.

Patienten har fortfarande ont och ordineras smärtstillande.

Efter sex månader söker patienten vård på nytt och då konstateras en tumör på tarmen. Patienten opereras men tillståndet försämras och hon avlider.

Landstinget i Värmland har anmält händelsen som medfört allvarlig vårdskada till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.