2017-08-31 18:11

2017-08-31 18:11

Inget beslut om aktivitetssamordnare

HAMMARÖ: Frågan skjuts på framtiden

Punkten om att ta bort tjänsten som aktivitetssamordnare på trygghetsboendet Lillängshamnen lyftes ut. Så tjänsten kommer att finnas kvar tills vidare.

I onsdags skrev NWT om hur upprörda de äldre på trygghetsboendet Lillängshamnen blev över förslaget att aktivitetssamordnaren Anette Sabels tjänst skulle försvinna. Den har redan halverats till 50 procent, och nu skulle den alltså försvinna helt.

Frågan skulle diskuteras på ett extrainsatt socialnämndsmöte på torsdagskvällen. Men så blev den inte.

– Vi beslutade att lyfta ut förslaget att tjänsten ska försvinna. Men den är inte fredad för all framtid, bara fram till dess att vi har hittat ett fullgott alternativ. Men det blir inte i år, säger Solweig Gard (S), socialnämndens ordförande.

Finns vissa krav

Enligt den statliga Äldreboendedelegationens definitioner av ett trygghetsboende gäller bland annat att ”personal ska finnas på plats som stöd för trygghet och aktiviteter”.

Och för att få statligt investeringsstöd för att bygga ett trygghetsboende finns det vissa krav som måste uppfyllas.

Bland annat ska en av de boende i en bostad fyllt 70 år, alla boende ska få trygghetslarm, det ska finnas utrymme för samvaro, måltider och hobbyverksamhet och ”trygghetsboende ska bemannas med personal vissa tider varje dag för kontakt och för att ordna med gemensamma måltider och med sociala och kulturella aktiviteter”.

Om ni ska följa det kravet måste alltså tjänsten finnas kvar för att det fortfarande ska vara ett trygghetsboende, eller hur?

– Den diskussionen vill jag inte ta med dig nu. Men vi har inte diskuterat att vi ska göra oss av med trygghetsboendet. Det ska finnas kvar, säger Solweig Gard.

I onsdags skrev NWT om hur upprörda de äldre på trygghetsboendet Lillängshamnen blev över förslaget att aktivitetssamordnaren Anette Sabels tjänst skulle försvinna. Den har redan halverats till 50 procent, och nu skulle den alltså försvinna helt.

Frågan skulle diskuteras på ett extrainsatt socialnämndsmöte på torsdagskvällen. Men så blev den inte.

– Vi beslutade att lyfta ut förslaget att tjänsten ska försvinna. Men den är inte fredad för all framtid, bara fram till dess att vi har hittat ett fullgott alternativ. Men det blir inte i år, säger Solweig Gard (S), socialnämndens ordförande.

Finns vissa krav

Enligt den statliga Äldreboendedelegationens definitioner av ett trygghetsboende gäller bland annat att ”personal ska finnas på plats som stöd för trygghet och aktiviteter”.

Och för att få statligt investeringsstöd för att bygga ett trygghetsboende finns det vissa krav som måste uppfyllas.

Bland annat ska en av de boende i en bostad fyllt 70 år, alla boende ska få trygghetslarm, det ska finnas utrymme för samvaro, måltider och hobbyverksamhet och ”trygghetsboende ska bemannas med personal vissa tider varje dag för kontakt och för att ordna med gemensamma måltider och med sociala och kulturella aktiviteter”.

Om ni ska följa det kravet måste alltså tjänsten finnas kvar för att det fortfarande ska vara ett trygghetsboende, eller hur?

– Den diskussionen vill jag inte ta med dig nu. Men vi har inte diskuterat att vi ska göra oss av med trygghetsboendet. Det ska finnas kvar, säger Solweig Gard.