2017-08-23 21:41

2017-08-23 21:41

Nya förskolan Talldungen har öppnat

HAMMARÖ: Barnen, lärarna och föräldrarna firade in den nya förskolan

Hammarö växer och det behövs nya förskolor. Det nyaste tillskottet är både miljövänligt och fräscht.

– Vi måste bygga en ny förskola varje år med sex avdelningar de kommande åren, så att alla barn får plats, säger Lillemor Larsson, ordförande i bildningsnämnden på Hammarö kommun.

50 barn är det som ska fylla förskoleplatserna på Talldungens tre avdelningar med 9 heltidsanställda. Namnet kommer från den tallklädda miljön runt skolan.

Att det är ett nybygge råder det inga tvivel om. Det är sedumtak av fetbladsväxter och byggnaden använder frikyla, när kylan från natten används för att kyla ned under dagen.

Det finns även en läcker liten innergård som har behållare med färskt kranvatten.

Bra vistelsemiljö

I tak och väggar är det ljudisolerat, utemiljön och innemiljön är pedagogiskt anpassad och det finns även en ateljé.

– Vi har tänkt väldigt mycket på miljön för barnen och de som arbetar när vi planerade. Det är viktigt för att alla ska trivas.

Vilka är med och bestämmer hur det ser ut?

– Beslutsprocessen innehöll en rad olika intressenter inklusive: arkitekt, förskolechef, fackliga representanter, och miljöexperter. Just nu väntar vi på textilierna för till exempel gardiner och så vidare. Där får de anställda flika in med sina preferenser, säger Lillemor Larsson.

Talldungen, som började byggas sommaren 2016, ligger precis intill Hammarös äldsta förskola, Lunna, som byggdes 1972.

– Vi måste bygga en ny förskola varje år med sex avdelningar de kommande åren, så att alla barn får plats, säger Lillemor Larsson, ordförande i bildningsnämnden på Hammarö kommun.

50 barn är det som ska fylla förskoleplatserna på Talldungens tre avdelningar med 9 heltidsanställda. Namnet kommer från den tallklädda miljön runt skolan.

Att det är ett nybygge råder det inga tvivel om. Det är sedumtak av fetbladsväxter och byggnaden använder frikyla, när kylan från natten används för att kyla ned under dagen.

Det finns även en läcker liten innergård som har behållare med färskt kranvatten.

Bra vistelsemiljö

I tak och väggar är det ljudisolerat, utemiljön och innemiljön är pedagogiskt anpassad och det finns även en ateljé.

– Vi har tänkt väldigt mycket på miljön för barnen och de som arbetar när vi planerade. Det är viktigt för att alla ska trivas.

Vilka är med och bestämmer hur det ser ut?

– Beslutsprocessen innehöll en rad olika intressenter inklusive: arkitekt, förskolechef, fackliga representanter, och miljöexperter. Just nu väntar vi på textilierna för till exempel gardiner och så vidare. Där får de anställda flika in med sina preferenser, säger Lillemor Larsson.

Talldungen, som började byggas sommaren 2016, ligger precis intill Hammarös äldsta förskola, Lunna, som byggdes 1972.

  • Julius Thornquist