2017-05-18 12:53

2017-05-18 14:38

Majoriteten backar i skolfrågan

HAMMARÖ: Tillbaka på ruta ett

Den politiska majoriteten på Hammarö river upp inriktningsbeslutet angående skolorna i kommunen. I juni ska fullmäktige besluta om det blir en folkomröstning.

I mars i år beslutade Hammarö kommunfullmäktige, med rösterna 15-14, att skapa en gemensam högstadieskola på Hammarö utbildningscenter och att Lillängsskolan ska läggas ner.

Vidare att Hammarlunden 7–9 byggs om till F–6, att Hammarlunden F–6 renoveras, att Mörmoskolan F–6 får minst två paralleller, att Götetorpsskolan byggs upp till F–6 och får minst två paralleller, Bärstadskolan förblir oförändrad och särskolans och kulturskolans placering utreds vidare.

Majoriteten S, C och V poängterade att det var ett inriktningsbeslut och att det ”när ekonomin och tidsplanen är på plats ska fattas ett nytt beslut i skolfrågan i fullmäktige”.

Byter inriktning

Beslutet fick föräldrar på Hammarö att rasa och på några veckor hade man fått ihop över 2 000 namnunderskrifter för en folkomröstning i skolfrågan. Namnen kontrollerades och 1 700 var godkända, fullt tillräckligt för att en folkomröstning kan genomföras.

På torsdagen kallade majoriteten till presskonferens för nya besked.

– Vi river upp inriktningsbeslutet på fullmäktige den 29 maj så det är borta. Det betyder att de båda högstadieskolorna och Lillängsskolan blir kvar, Götetorpsskolan byggs upp till F-6 med minst två paralleller och ytterligare kompletteringar med F-6 där det behövs i kommunen. Uppdraget att ta fram ett nytt förslag kommer att preciseras, säger Lillemor Larsson (V), ordförande i bildningsnämnden.

Kan bli folkomröstning

– Ett tredje steg är att vi fattar beslut om en folkomröstning i skolfrågan på kommunstyrelsemötet den 26 juni. Det krävs att två tredjedelar, alltså 21 ledamöter, säger nej i annat fall blir folkomröstningen av, fortsätter hon.

Varken Lillemor Larsson eller Margareta Ivarsson (C), som varit med länge i politiken på Hammarö har någonsin varit med ett så stort engagemang eller att genomföra en folkomröstning.

– Vi är folkvalda och måste lyssna på Hammaröborna. Det förslag som nu finns stämmer väl överens med de önskemål som föräldragruppen har lagt fram, säger kommunalrådet Per Aspengren (S).

Med anledning av majoritetens beslut lämnar den politiskaoppositionen följande kommentarer.

”Det behövs ett inriktningsbeslut för skollokaler på Hammarö för att skapa en stabilitet. Majoriteten bör snarast ställa sig bakom oppositionens förslag till inriktningsbeslut om de vill undvika en folkomröstning. ”

”Vi varnade majoriteten för att driva igenom inriktningsbeslutet om storskola med så liten majoritet och dessutom med stora interna splittringar. Nu är majoriteten väldigt pressade och hoppas kunna styra frågan om skollokalerna utan ett inriktningsbeslut. ”

 

I mars i år beslutade Hammarö kommunfullmäktige, med rösterna 15-14, att skapa en gemensam högstadieskola på Hammarö utbildningscenter och att Lillängsskolan ska läggas ner.

Vidare att Hammarlunden 7–9 byggs om till F–6, att Hammarlunden F–6 renoveras, att Mörmoskolan F–6 får minst två paralleller, att Götetorpsskolan byggs upp till F–6 och får minst två paralleller, Bärstadskolan förblir oförändrad och särskolans och kulturskolans placering utreds vidare.

Majoriteten S, C och V poängterade att det var ett inriktningsbeslut och att det ”när ekonomin och tidsplanen är på plats ska fattas ett nytt beslut i skolfrågan i fullmäktige”.

Byter inriktning

Beslutet fick föräldrar på Hammarö att rasa och på några veckor hade man fått ihop över 2 000 namnunderskrifter för en folkomröstning i skolfrågan. Namnen kontrollerades och 1 700 var godkända, fullt tillräckligt för att en folkomröstning kan genomföras.

På torsdagen kallade majoriteten till presskonferens för nya besked.

– Vi river upp inriktningsbeslutet på fullmäktige den 29 maj så det är borta. Det betyder att de båda högstadieskolorna och Lillängsskolan blir kvar, Götetorpsskolan byggs upp till F-6 med minst två paralleller och ytterligare kompletteringar med F-6 där det behövs i kommunen. Uppdraget att ta fram ett nytt förslag kommer att preciseras, säger Lillemor Larsson (V), ordförande i bildningsnämnden.

Kan bli folkomröstning

– Ett tredje steg är att vi fattar beslut om en folkomröstning i skolfrågan på kommunstyrelsemötet den 26 juni. Det krävs att två tredjedelar, alltså 21 ledamöter, säger nej i annat fall blir folkomröstningen av, fortsätter hon.

Varken Lillemor Larsson eller Margareta Ivarsson (C), som varit med länge i politiken på Hammarö har någonsin varit med ett så stort engagemang eller att genomföra en folkomröstning.

– Vi är folkvalda och måste lyssna på Hammaröborna. Det förslag som nu finns stämmer väl överens med de önskemål som föräldragruppen har lagt fram, säger kommunalrådet Per Aspengren (S).

Med anledning av majoritetens beslut lämnar den politiskaoppositionen följande kommentarer.

”Det behövs ett inriktningsbeslut för skollokaler på Hammarö för att skapa en stabilitet. Majoriteten bör snarast ställa sig bakom oppositionens förslag till inriktningsbeslut om de vill undvika en folkomröstning. ”

”Vi varnade majoriteten för att driva igenom inriktningsbeslutet om storskola med så liten majoritet och dessutom med stora interna splittringar. Nu är majoriteten väldigt pressade och hoppas kunna styra frågan om skollokalerna utan ett inriktningsbeslut. ”