2017-05-18 13:10

2017-05-18 13:10

Fuktskadad del stängs av

HAMMARÖ: Mörmoskolans luft åtgärdas

En del stängs av och resten får förbättrad ventilation. Så åtgärdas Mörmoskolans fuktskadade högstadium.

Under våren stängdes delar av Mörmoskolan högstadium av då allvarliga fuktskador upptäckts i golv och väggar efter klagomål från personal. Det är i det nedre planet av två som problemen varit och främst i två tillbyggnader med kontor.

All personal i kontorsdelen och undervisning för 250 elever flyttades i april ut i uppställda modulhus.

– Den nya rapporten är klar och visar att fuktproblemen i kontorsdelen är så stora att den kommer vara fortsatt avstängd och de får jobba kvar i paviljongen. Rekommendationen är att resten av skolan får en förbättrad ventilation. Det kommer att ske under sommaren så verksamheten kan fortsätta som vanligt när höstterminen börjar, säger Lillemor Larsson (V), ordförande i bildningsnämnden.

Under våren stängdes delar av Mörmoskolan högstadium av då allvarliga fuktskador upptäckts i golv och väggar efter klagomål från personal. Det är i det nedre planet av två som problemen varit och främst i två tillbyggnader med kontor.

All personal i kontorsdelen och undervisning för 250 elever flyttades i april ut i uppställda modulhus.

– Den nya rapporten är klar och visar att fuktproblemen i kontorsdelen är så stora att den kommer vara fortsatt avstängd och de får jobba kvar i paviljongen. Rekommendationen är att resten av skolan får en förbättrad ventilation. Det kommer att ske under sommaren så verksamheten kan fortsätta som vanligt när höstterminen börjar, säger Lillemor Larsson (V), ordförande i bildningsnämnden.