2017-05-15 19:31

2017-05-15 19:31

Klubbat: Kommunstyrelsen, Hammarö

Klubbat i Kommunstyrelsen, Hammarö

Åtta nya villatomter

Hammarö kommun har styckat av åtta nya villatomter på Hälltorp som kommer att gå till försäljning till den kommunala tomtkön. Tomtstorlekarna varierar mellan 930 och 1 070 kvadratmeter och priset har satts till 800 000 kronor per tomt.

Tomterna ingår i den nya detaljplan som har tagits fram för Hälltorp.

Fler förskoleavdelningar

Behovet av nya förskoleplatser är stort i kommunen på grund av inflyttningen. Därför får bildningsnämnden 4 250 000 kronor i ökad driftsbudget för att kunna öppna två nya förskoleavdelningar. Det är ännu inte klart var på ön de ska etableras.

Dyrare slamtömning

Kostnaden för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar i kommunen höjs med cirka 22 procent efter att ett nytt avtal med en entreprenör har tecknats. Brister i den gamla taxan har upptäckts. Bland annat har grundavgiften varit för låg.

Samtidigt införs tjänsten fastighetsnära insamling av trädgårdsavfall som testades 2016.

Minskad budget för KS

Kommunstyrelsens budgetram för 2018 har minskats med 756 000 kronor till 56 097 000 kronor jämfört med 2017. Anledningen är att pengarna behövs bättre på annat håll. Samtidigt ökar kostnaderna för kollektivtrafiken med 450 000 för nästa år, något som kommunstyrelsen anses behöva få ersättning för.

Åtta nya villatomter

Hammarö kommun har styckat av åtta nya villatomter på Hälltorp som kommer att gå till försäljning till den kommunala tomtkön. Tomtstorlekarna varierar mellan 930 och 1 070 kvadratmeter och priset har satts till 800 000 kronor per tomt.

Tomterna ingår i den nya detaljplan som har tagits fram för Hälltorp.

Fler förskoleavdelningar

Behovet av nya förskoleplatser är stort i kommunen på grund av inflyttningen. Därför får bildningsnämnden 4 250 000 kronor i ökad driftsbudget för att kunna öppna två nya förskoleavdelningar. Det är ännu inte klart var på ön de ska etableras.

Dyrare slamtömning

Kostnaden för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar i kommunen höjs med cirka 22 procent efter att ett nytt avtal med en entreprenör har tecknats. Brister i den gamla taxan har upptäckts. Bland annat har grundavgiften varit för låg.

Samtidigt införs tjänsten fastighetsnära insamling av trädgårdsavfall som testades 2016.

Minskad budget för KS

Kommunstyrelsens budgetram för 2018 har minskats med 756 000 kronor till 56 097 000 kronor jämfört med 2017. Anledningen är att pengarna behövs bättre på annat håll. Samtidigt ökar kostnaderna för kollektivtrafiken med 450 000 för nästa år, något som kommunstyrelsen anses behöva få ersättning för.