2017-04-02 14:32

2017-04-02 16:09

Krav om folkomröstning

HAMMARÖ: Många namnunderskrifter mot skolförändringar

Det antal namnunderskrifter som måste till för att kräva en folkomröstning kring den framtida skolorganisationen på Hammarö har nu samlats in.

Återstår att se om politikerna lyssnar på kravet.

För att kräva en lokal folkomröstning måste tio procent av de röstberättigade ställa sig bakom uppropet.

I fallet Hammarö handlar det om cirka 1 200 personer.

1700 röster

– När vi räknade igenom namnen på listorna på lördagskvällen hade drygt 1 700 personer skrivit på kravet. På söndagen fick vi in ytterligare några listor med underskrifter, säger Ulrika Fors Hardick i föräldragruppen som initierat namninsamlingen.

Protesterna gäller den framtida skolorganisationen där ett inriktningsbeslut tagits av fullmäktige.

Till kommunalrådet

De protesterande vill bevara organisationen så som den ser ut i dag, medan politiska visionen för framtiden skulle innebär att det bara fanns en stor högstadieskola på Hammarö och att Lillängsskolan avvecklas.

– Vi räknar med att lämna över namnlistorna till kommunalrådet Per Aspengren (S) under veckan, säger Ulrika Fors Hardick.

Skulle två tredjedelar av politikerna i fullmäktige senare säga nej så blir det ingen folkomröstning.

Blir rådgivande

Folkomröstningen blir i så fall rådgivande, så i slutändan är det ändå de folkvalda som bestämmer.

– Vi hoppas att de folkvalda ska lyssna på vad vi säger. Att vi lyckats samla in så här många namnunderskrifter är ju en starkt indikation på var Hammaröborna står i den här frågan, säger Ulrika Fors Hardick.

För att kräva en lokal folkomröstning måste tio procent av de röstberättigade ställa sig bakom uppropet.

I fallet Hammarö handlar det om cirka 1 200 personer.

1700 röster

– När vi räknade igenom namnen på listorna på lördagskvällen hade drygt 1 700 personer skrivit på kravet. På söndagen fick vi in ytterligare några listor med underskrifter, säger Ulrika Fors Hardick i föräldragruppen som initierat namninsamlingen.

Protesterna gäller den framtida skolorganisationen där ett inriktningsbeslut tagits av fullmäktige.

Till kommunalrådet

De protesterande vill bevara organisationen så som den ser ut i dag, medan politiska visionen för framtiden skulle innebär att det bara fanns en stor högstadieskola på Hammarö och att Lillängsskolan avvecklas.

– Vi räknar med att lämna över namnlistorna till kommunalrådet Per Aspengren (S) under veckan, säger Ulrika Fors Hardick.

Skulle två tredjedelar av politikerna i fullmäktige senare säga nej så blir det ingen folkomröstning.

Blir rådgivande

Folkomröstningen blir i så fall rådgivande, så i slutändan är det ändå de folkvalda som bestämmer.

– Vi hoppas att de folkvalda ska lyssna på vad vi säger. Att vi lyckats samla in så här många namnunderskrifter är ju en starkt indikation på var Hammaröborna står i den här frågan, säger Ulrika Fors Hardick.