2016-10-03 06:51

2016-10-03 08:46

Hammarö är bästa skolkommunen

UTBILDNING

Lärarförbundet har i sin årliga rankning av skolkommuner i landet utsett Hammarö till den bästa i Värmland. Kommunen är rankad som fyra i hela landet.

– Jag vill gratulera alla skickliga lärare, skolledare, elever och alla andra som arbetar med skolan i Hammarö. Det är genom ett långsiktigt fokus på skolutveckling på alla nivåer – från förskolan till gymnasiet – som man når de höga placeringarna, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

På andra plats i länet kommer Karlstad – plats 42 i landet – och tredje bäst är Årjäng.

Totalt sett tappar Värmland lite från föregående år. 2015 hade länet sex kommuner bland topp 100; i år är det bara fyra kommuner som hamnar bland de hundra bästa.

Utmärkelsen Bästa skolkommun baseras på 13 kriterier, bland annat lärarlöner, lärartäthet, resurser till undervisningen och elevresultat.

Prisutdelning för de tio bästa kommunerna i landet kommer att hållas under måndagen i Stockholm.

 

 

– Jag vill gratulera alla skickliga lärare, skolledare, elever och alla andra som arbetar med skolan i Hammarö. Det är genom ett långsiktigt fokus på skolutveckling på alla nivåer – från förskolan till gymnasiet – som man når de höga placeringarna, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

På andra plats i länet kommer Karlstad – plats 42 i landet – och tredje bäst är Årjäng.

Totalt sett tappar Värmland lite från föregående år. 2015 hade länet sex kommuner bland topp 100; i år är det bara fyra kommuner som hamnar bland de hundra bästa.

Utmärkelsen Bästa skolkommun baseras på 13 kriterier, bland annat lärarlöner, lärartäthet, resurser till undervisningen och elevresultat.

Prisutdelning för de tio bästa kommunerna i landet kommer att hållas under måndagen i Stockholm.

 

 

13 kriterier
 1. Resurser till undervisningen.
 2. Utbildade lärare.
 3. Lärartäthet.
 4. Friska lärare.
 5. Lärarlöner.
 6. Kommunen som avtalspart.
 7. Andel barn i förskola.
 8. Betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9.
 9. Betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, Likvärdighetsindex.
 10. Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9.
 11. Andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till Likvärdighetsindex.
 12. Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år.
 13. Andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier.

Inom respektive kriterium rankas kommunerna från 1 till 290 där placering 1 utgör bästa värde. Den kommun som uppnår lägst sammanlagd poängsumma hamnar i topp. Två kriterier, andel pedagogiskt utbildade lärare respektive lärartäthet, ges dubbel vikt i sammanräkningen då tillgången till kompetenta lärare är den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång.

Källa: Lärarförbundet