2016-09-09 07:04

2016-09-09 07:07

Anmälda hot på Hammarö ovanligt många

BROTTSSTATISTIK

Under augusti har antalet anmälda hot-, kränknings- och frihetsbrott varit ovanligt högt.

Totalt anmäldes 25 hot-, kränknings- och frihetsbrott i kommunen, vilket är mer än tre gånger så många som snittet för augusti sedan 2006, uppger nyhetsbyrån Siren.

I denna kategori ingår samtliga brott i 4:e och 5:e kapitlet i BrB, hot eller förgripelse mot tjänsteman (BrB 17 kap 1 §), olaga diskriminering (BrB 16 kap 9 §), hets mot folkgrupp (BrB 16 kap 8 §), överträdelse av besöksförbud (1988:688 24 §), våldsamt motstånd BrB 17 kap 4 §), egenmäktighet med barn (BrB 7 kap 4 §)  och utpressning, ocker (BrB 9 kap 4-5 §§).

 

Totalt anmäldes 25 hot-, kränknings- och frihetsbrott i kommunen, vilket är mer än tre gånger så många som snittet för augusti sedan 2006, uppger nyhetsbyrån Siren.

I denna kategori ingår samtliga brott i 4:e och 5:e kapitlet i BrB, hot eller förgripelse mot tjänsteman (BrB 17 kap 1 §), olaga diskriminering (BrB 16 kap 9 §), hets mot folkgrupp (BrB 16 kap 8 §), överträdelse av besöksförbud (1988:688 24 §), våldsamt motstånd BrB 17 kap 4 §), egenmäktighet med barn (BrB 7 kap 4 §)  och utpressning, ocker (BrB 9 kap 4-5 §§).