2016-09-06 17:55

2016-09-06 17:55

"Det är helt uppåt väggarna"

HAMMARÖ: Kommunstyrelsens förslag är att anta planen

På måndagen antog kommunstyrelsen den kritiserade detaljplanen att bygga 21 villor på Västra Tye.
– Vi kommer vidta alla juridiska åtgärder för att stoppa den, säger grannen Henrik Smedberg.

I mars i år skrev NWT att ett hundratal boende på Västra Tye skrivit en besvärsskrivelse till Hammarö kommun angående planerna på att bygga 21 villor i området.

– Antal fastigheter har ökat från sju till 21 mellan översiktsplanen och detaljplanen. Det påverkar områdets karaktär väsentligt mycket mer än sagt, sa Björn Lindskog då.

I måndags antog kommunstyrelsen den kritiserade detaljplanen.

– Vårt förslag är att anta den ja. Det kommer då att likna området mittemot. Dessutom bygger vi ut VA-nätet vilket är dyrt, och då ser vi om vårt hus på det sättet också. Avvikelsen från översiktsplanen finns det en större förklaring till i planunderlaget, säger Siw Gidlöf (S), Hammarös kommunalråd.

Kommunstyrelsen var inte enig. M, MP och KD var emot och tycker tomterna ska vara ursprungliga 2 500 kvadratmeter, och inte 1 500-1 700 som i detaljplanen.

De boende sa till NWT i mars att de kommer att överklaga alla avvikelser från översiktsplanen.

– Det står vi fast vid. Det är helt uppåt väggarna det här. Vi kommer att vidta alla juridiska åtgärder som krävs för att detaljplanen inte genomförs. Det är fel ur ett etiskt, moraliskt och demokratiskt perspektiv, säger grannen Henrik Smedberg.

Slutgiltigt beslut tas på kommunfullmäktigemötet den 19 september.

I mars i år skrev NWT att ett hundratal boende på Västra Tye skrivit en besvärsskrivelse till Hammarö kommun angående planerna på att bygga 21 villor i området.

– Antal fastigheter har ökat från sju till 21 mellan översiktsplanen och detaljplanen. Det påverkar områdets karaktär väsentligt mycket mer än sagt, sa Björn Lindskog då.

I måndags antog kommunstyrelsen den kritiserade detaljplanen.

– Vårt förslag är att anta den ja. Det kommer då att likna området mittemot. Dessutom bygger vi ut VA-nätet vilket är dyrt, och då ser vi om vårt hus på det sättet också. Avvikelsen från översiktsplanen finns det en större förklaring till i planunderlaget, säger Siw Gidlöf (S), Hammarös kommunalråd.

Kommunstyrelsen var inte enig. M, MP och KD var emot och tycker tomterna ska vara ursprungliga 2 500 kvadratmeter, och inte 1 500-1 700 som i detaljplanen.

De boende sa till NWT i mars att de kommer att överklaga alla avvikelser från översiktsplanen.

– Det står vi fast vid. Det är helt uppåt väggarna det här. Vi kommer att vidta alla juridiska åtgärder som krävs för att detaljplanen inte genomförs. Det är fel ur ett etiskt, moraliskt och demokratiskt perspektiv, säger grannen Henrik Smedberg.

Slutgiltigt beslut tas på kommunfullmäktigemötet den 19 september.