2016-06-20 22:04

2016-06-20 22:04

Protester mot ny budget

HAMMARÖ: "Vi är rädda för konsekvenserna"

Hammarö kommuns nya budget innebär en sänkning av kostnaderna med 30 miljoner kronor de närmaste två åren. I samband med kommunfullmäktige på måndagen yttrade Hammaröbor sina åsikter om beslutet genom en demonstration.

Hammarö kommuns budget för 2017 innebär besparingar på totalt 20 miljoner inom kommunens olika nämnder och 10 miljoner året därpå. Det beslutades under kommunfullmäktiges sammanträde på måndagskvällen. Bildningsnämnden är en av nämnderna som i högsta grad kommer att märka av besparingarna, vilket har lett till starka åsikter bland både elever på de olika skolorna och föräldrar. Jessica Bergman är förälder och med i den föräldragrupp som driver frågan framåt.

– Vi är rädda för konsekvenserna, säger hon.

500 namn

På måndagskvällen syntes ett flertal protestskyltar med ord som beskrev de känslor som barnen känner inför besparingarna inom bildningsnämnden. Kommunpolitikerna var på plats utanför kommunhuset på Hammarö för att ta emot de namnlistor som eleverna samlat in och som resulterat i drygt 500 namn.

– Jag tror att kulturskolan kan bli en sämre skola eftersom de kommer att ta bort flera instrument, säger Greta Bergman och visar sin skylt som säger ”Förstör inte skolan” i versaler.

Prioritering

Flera föräldrar som närvarnade under demonstrationen befarar att besparingarna kan göra att pedagoger och lärare blir överbelastade och väljer att arbeta inom en annan kommun. Vilket i sin tur påverkar undervisningskvaliteten på Hammarös skolor.

– Jag tycker att det borde gå att prioritera om på något sätt, man ska inte göra besparingar på skolornas verksamhet, konstaterar Jessica Bergman.

Siw Gidlöf (S), kommunstyrelsens ordförande, menar att det inte enbart är bildningsnämnden som påverkas, utan att samtliga nämnder inom kommunen påverkas av neddragningen som görs proportionerligt baserat på hur stor budget respektive nämnd har i nuläget. Gidlöf menar att besparingarna är nödvändiga för att reducera riskerna för ännu större problem i framtiden.

– Klart att vi bär med oss demonstrationen här utanför, barn och ungdomar kommer alltid att vara viktiga i kommunen, säger Gidlöf.

”Öka kommunskatten”

Under kommunfullmäktige var de lediga platserna få och deltog gjorde förutom kommunens politiker både elever och föräldrar.

– Jag vill höra deras motiveringar, säger Jessica Bergman.

Under kommunfullmäktige presenterades beslut om budget för 2017 där det bland annat diskuterades om finansiella mål för att öka egenfinansieringen. Dessutom la Sverigedemokraterna fram ett budgetförslag om att öka kommunalskatten med 25 öre, men förslaget ser ut bli en fråga för framtiden.

Hammarö kommuns budget för 2017 innebär besparingar på totalt 20 miljoner inom kommunens olika nämnder och 10 miljoner året därpå. Det beslutades under kommunfullmäktiges sammanträde på måndagskvällen. Bildningsnämnden är en av nämnderna som i högsta grad kommer att märka av besparingarna, vilket har lett till starka åsikter bland både elever på de olika skolorna och föräldrar. Jessica Bergman är förälder och med i den föräldragrupp som driver frågan framåt.

– Vi är rädda för konsekvenserna, säger hon.

500 namn

På måndagskvällen syntes ett flertal protestskyltar med ord som beskrev de känslor som barnen känner inför besparingarna inom bildningsnämnden. Kommunpolitikerna var på plats utanför kommunhuset på Hammarö för att ta emot de namnlistor som eleverna samlat in och som resulterat i drygt 500 namn.

– Jag tror att kulturskolan kan bli en sämre skola eftersom de kommer att ta bort flera instrument, säger Greta Bergman och visar sin skylt som säger ”Förstör inte skolan” i versaler.

Prioritering

Flera föräldrar som närvarnade under demonstrationen befarar att besparingarna kan göra att pedagoger och lärare blir överbelastade och väljer att arbeta inom en annan kommun. Vilket i sin tur påverkar undervisningskvaliteten på Hammarös skolor.

– Jag tycker att det borde gå att prioritera om på något sätt, man ska inte göra besparingar på skolornas verksamhet, konstaterar Jessica Bergman.

Siw Gidlöf (S), kommunstyrelsens ordförande, menar att det inte enbart är bildningsnämnden som påverkas, utan att samtliga nämnder inom kommunen påverkas av neddragningen som görs proportionerligt baserat på hur stor budget respektive nämnd har i nuläget. Gidlöf menar att besparingarna är nödvändiga för att reducera riskerna för ännu större problem i framtiden.

– Klart att vi bär med oss demonstrationen här utanför, barn och ungdomar kommer alltid att vara viktiga i kommunen, säger Gidlöf.

”Öka kommunskatten”

Under kommunfullmäktige var de lediga platserna få och deltog gjorde förutom kommunens politiker både elever och föräldrar.

– Jag vill höra deras motiveringar, säger Jessica Bergman.

Under kommunfullmäktige presenterades beslut om budget för 2017 där det bland annat diskuterades om finansiella mål för att öka egenfinansieringen. Dessutom la Sverigedemokraterna fram ett budgetförslag om att öka kommunalskatten med 25 öre, men förslaget ser ut bli en fråga för framtiden.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.