2016-05-30 20:33

2016-05-30 20:33

Kommunen ska spara 30 miljoner

HAMMARÖ: Ger "större möjligheter" att klara kravet

Hammarö kommun måste spara 30 miljoner kronor.
Dessa fördelas på såväl 2017 som 2018.

Kommunstyrelsen på Hammarö sammanträdde på måndagseftermiddagen och en av punkterna var budgeten för 2017.

Känt var att kommunen skulle spara sammanlagt 30 miljoner kronor. Beslutet blev att besparingen kommer att delas upp.

– Vi har delat upp det på 20 miljoner 2017 och 10 miljoner 2018, säger Siw Gidlöf (S), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

Varför detta?

– För att man ska ha större möjligheter att klara av det. Och vi har gjort bedömningen att vi klarar det här fram till 2019.

Bildningsnämnden skulle tvingas spara in 19 miljoner, men Siw Gidlöf säger att nämndens budget kommer att sänkas från 307 till 298 miljoner. Vad som kommer få stå tillbaka är inget hon kan svara på i dagsläget.

– Deras beräkning är inget jag lägger mig i. De får komma in i med sina budgetar så går vi se hur det blir.

Nya förskolor

Också socialnämnden kommer få spara en stor del.

– Även kommunstyrelsen och servicenämnden tar sina delar.

Hur ska ni gå vidare med budgeten nu?

– Det här ska till kommunfullmäktige och sedan så kan vi börja jobba på allvar.

På dagordningen fanns också att fatta beslut om detaljplanen för en ny förskola på Bärstad samt ta beslut om en utökning av förskolan Lunna i centrum.

– Detaljplanen är på väg till fullmäktige för att antas, säger Siw Gidlöf.

Förskolan på Bärstad kommer att få sex avdelningar. På Lunna kommer tre avdelningar att byggas ut. Kostnaden för Lunna kommer hamna på runt 23 miljoner. Kostanden för den nya förskolan är inte klar än.

– Den är inte upphandlat på något sätt.

Nästa kommunfullmäktigesammanträde hålls den 20 juni.

Kommunstyrelsen på Hammarö sammanträdde på måndagseftermiddagen och en av punkterna var budgeten för 2017.

Känt var att kommunen skulle spara sammanlagt 30 miljoner kronor. Beslutet blev att besparingen kommer att delas upp.

– Vi har delat upp det på 20 miljoner 2017 och 10 miljoner 2018, säger Siw Gidlöf (S), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

Varför detta?

– För att man ska ha större möjligheter att klara av det. Och vi har gjort bedömningen att vi klarar det här fram till 2019.

Bildningsnämnden skulle tvingas spara in 19 miljoner, men Siw Gidlöf säger att nämndens budget kommer att sänkas från 307 till 298 miljoner. Vad som kommer få stå tillbaka är inget hon kan svara på i dagsläget.

– Deras beräkning är inget jag lägger mig i. De får komma in i med sina budgetar så går vi se hur det blir.

Nya förskolor

Också socialnämnden kommer få spara en stor del.

– Även kommunstyrelsen och servicenämnden tar sina delar.

Hur ska ni gå vidare med budgeten nu?

– Det här ska till kommunfullmäktige och sedan så kan vi börja jobba på allvar.

På dagordningen fanns också att fatta beslut om detaljplanen för en ny förskola på Bärstad samt ta beslut om en utökning av förskolan Lunna i centrum.

– Detaljplanen är på väg till fullmäktige för att antas, säger Siw Gidlöf.

Förskolan på Bärstad kommer att få sex avdelningar. På Lunna kommer tre avdelningar att byggas ut. Kostnaden för Lunna kommer hamna på runt 23 miljoner. Kostanden för den nya förskolan är inte klar än.

– Den är inte upphandlat på något sätt.

Nästa kommunfullmäktigesammanträde hålls den 20 juni.